Skriv ut den här sidan          Dela på Facebook

Vad betyder Guds namn?

av Thor-Leif Strindberg
Bibelfrågan: Frågor och svar

Vilket är den korrekta översättningen av Guds namn, JHVH?

Enligt den svenska bibeln säger Gud att hans namn skall vara "Jag är den jag är". I The NIV Interlinear Hebrew-English Old Testament översätts Guds namn med "Jag blir den jag blir". Vilket är korrekt? (G.G.)

Namnets exakta betydelse är omtvistad. Det ord som används uttrycker "existens", "varande" - att "vara till", att "bli till" eller att göra så någonting "blir till" (dvs skapar).

Namnet JHWH (YHWH) kan följaktligen översättas på olika sätt, som alla (såvitt vi vet) är lika korrekta. Men grunden i Guds namn är alltså "den som är", "den som förblir", "den som består", "den evigt varande" osv - och även "den som skapar". Man skulle kanske bäst kunna översätta det med "Den evigt existerande skaparen" eller något i den stilen.


Läs även följande svar:
Varför kallas Gud "Herren"?
Jag undrar över Gud och Herren. Jag har svårt med Gud som ett genus. Jag kan begripa Gud som den kraft i universum som vi människor inte kan förstå, vi hoppas och tror. Men 'Herren gud' genomsyrar bibeln. Vem har fört in genus i Gud? Gud skapade världen. Men 'herren'? Gud som ande och skapare men ej herre? Är det skrämmande?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.