Följ Bibelfrågan på Facebook

Vem var Johannes döparens mor?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag har hittills läst att Johannes Döparen var son till Elisabet och Sakarias. Men i ert svar om kvinnorna vid korset står det att Johannes mamma hette Salome och var gift med Sebedeus. Vilket är riktigt? Varför läser man så ofta att Johannes föräldrar hette Elisabet och Sakarias? (E.A.)

Förklaringen är att det handlar om två olika Johannes - Johannes döparen och aposteln Johannes.

Johannes döparen var son till Marias kusin Elisabeth och hennes make Sakarias. (Johannes döparen var således Jesu syssling.)

Aposteln Johannes, Jesu "mest älskade lärjunge", var son till Marias syster Salome och hennes make Sebedeus. (Aposteln Johannes var följaktligen Jesu kusin.)

De fyra kvinnor som stod vid korset var alltså:
1. Maria (Jesu mor)
2. Maria från Magdala, även kallad Maria Magdalena.
3. Maria, Klopas/Alfeus hustru. Mor till Jesu lärjunge Jakob ("den lille") och dennes bror Joses.
4. Salome, Sebedaios hustru. Mor till Jesu lärjungar Johannes och Jakob ("den store")

Klopas (Alfeus på hebreiska) ska enligt utombibliska uppgifter ha varit bror till Jesu pappa Josef. Hans hustru Maria var alltså Jesu mor Marias svägerska och deras son, lärjungen Jakob "den lille", var därmed Jesu kusin på fädernet.

Johannes döparens mamma var inte med vid Jesu kors.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jesu syskon
Hade Jesus några syskon och hur ställde de sig isåfall till hans anspråk på att vara Messias?

Lever det ättlingar till Jesus någonstans?
Finns det verkligen ättlingar till Jesus? För om det skulle finnas en ättelinje, skulle det då inte bli det heliga landet "Israel" som tillföll dem? Det är ju krig.

Var Jesus verkligen släkt med kung David?
Josef var ju inte Jesus (biologiska) pappa, men varför säger man då att Jesus var släkt med kung David - som fanns på Josefs sida?

Jesus och Johannes döparen
Umgicks Jesus och Johannes Döparen vid fler tillfällen än vid Jesus dop? Gjorde Jesus något för att fria Johannes när denne senare fängslades?

Vem var Jesu farfar?
Vem var egentligen Jesus farfar? Det står ju olika i Matteus och Lukas.

Jesu släktingar
Hade Jesus några släktingar och vet man isåfall vad som hände med dem?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.