Följ Bibelfrågan på Facebook

Johannes tidsangivelser

Bibelfrågan: Frågor och svar

Johannes, som ju främst skrev för icke-judiska läsare, använde romerska tidsangivelser.

Fråga: Enligt Mark 15:25 korsfästes Jesus klockan 9.00 (tredje timmen). Enligt Joh 19:14-16 var Jesus klockan 12.00 (sjätte timmen) ännu i rättegången. Man har försökt förklara felet med att Johannes använde ett annat tidssystem än de andra evangelierna och att sjätte timmen refererar till kl. 6.00 på morgonen och inte klockan 12.00. Denna förklaring håller inte. Andra bibelställen visar att Johannes använder samma system för att angiva tiden som dom andra evangelierna. Detta framgår bland annat av Joh 1:39. Där refererar tionde timmen refererar till en tidpunkt sent på dagen (kl 16.00) och inte till en tidpunkt tidigt på morgonen (kl. 10.00). Andra bibelställen som stöder detta är Joh 4:6 och Joh 4:52. (P.T.)

När det gäller tiden för Jesu korsfästelse är det faktiskt så att Johannes, som ju främst skrev för icke-judiska läsare, till skillnad från Matteus, Markus och Lukas inte använde det judiska utan det romerska sättet att ange tiden (samma som vi använder i dag). Det innebär att nionde timmen motsvarar kl 9.00 på förmiddagen och är samma tidpunkt som tredje timmen enligt judiskt sätt att räkna.

I motsats till vad ”felfinnaren” påstår använde Johannes konsekvent romerska tidsangivelser, alltså även i de andra bibelställen som anges. Joh 1:39 talar om Jesu möte med sina första lärjungar som ägde rum ”vid tionde timmen”, dvs kl 10 på förmiddagen, varefter de ”stannade hos honom den dagen”. Joh 4:6 säger att Jesus ”vid sjätte timmen”, dvs kl 6 på kvällen, mötte kvinnan som hämtade vatten (vilket man knappast gjorde vid den hetaste tiden mitt på dagen). Och Joh 4:52 säger att pojken tillfrisknade klockan sju på kvällen före pappans hemkomst.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför är Johannes evangelium så annorlunda?
Hur kommer det sig att Johannesevangeliet skiljer sig så väldigt från de första tre evangelierna, som på många ställen har nästan exakt samma innehåll?

Johannes, Jesus älskade lärjunge
Vem var Johannes, Sebedaios son, Jesus älskade lärjunge? När levde han? Hur dog han?

Skrevs evangelierna efter år 70?
Jerusalems förstörelse var den mest fruktansvärda upplevelse som drabbade det judiska folket vid vår tideräknings början.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.