Följ Bibelfrågan på Facebook

Profetia om Johannes döparen

Bibelfrågan: Frågor och svar

När Johannes var åtta dagar och skulle omskäras, fylldes hans far av helig ande och talade profetiska ord.

Fråga: Jag har läst någonstans, kan inte erinra mig var, att Maria besökte Elisabeth när bägge var gravida och Elisabeth sades uttala en profetia angående döparens kommande betydelse. Finns detta återgivet i några bibliska eller apokryfiska eller andra texter? (E.Y.)

Berättelsen om Marias besök hos Elisabet finns att läsa i Lukas 1:39-45, men där nämns inget om att Elisabet skulle ha uttalat någon profetia om sin son. Däremot berättas det några verser tidigare att Johannes far, Sakarias, fick ett budskap av Herrens ängel om den son som hans hustru skulle föda. Det budskapet innehöll en en profetia om vem hans son skulle bli:

"Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd, och många kommer att glädja sig över hans födelse. Ty han ska bli stor inför Herren; vin och starka drycker ska han aldrig dricka, han ska uppfyllas av helig ande redan i moderlivet, och han ska få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud. Och han ska gå före honom med Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge de ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berett." (Luk 1:13-17)

Vidare berättas det att när Johannes var åtta dagar och skulle omskäras, fylldes hans far av helig ande och talade profetiska ord:

"Du, mitt barn, ska kallas 'den Högstes profet', ty du ska gå före Herren och bana väg för honom" (Luk 1:76)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jesus och Johannes döparen
Umgicks Jesus och Johannes Döparen vid fler tillfällen än vid Jesus dop? Gjorde Jesus något för att fria Johannes när denne senare fängslades?

Föddes Jesus den 25 september?
En präst påstår att Jesus föddes den 25 september. Hur har man isåfall kommit fram till det?

Johannes och Johannes
Johannes döparen var en släkting till Jesus, som var verksam en tid före Jesus och även döpte honom.

Jesu släktingar
Hade Jesus några släktingar och vet man isåfall vad som hände med dem?

Återföddes Elia som Johannes döparen?
Hur ska man kunna tolka det som Jesus säger i Matteus 11:14 om att Johannes döparen var Elia på annat sätt än att Elia faktiskt återfötts som Johannes?

Visste Döparen vem Jesus var?
Varför frågade Johannes Jesus om han var den som skulle komma, dvs Messias? När han döpte Jesus innan så visste han ju vem han var.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.