Följ Bibelfrågan på Facebook

Var Sakarja Berekjas eller Jojadas son?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Troligen rör det sig om ett försök till förtydligande som trasslade till det istället.

Fråga: I Matt 23:35 talar Jesus om "Sakarja, Berekjas son, som ni mördade mellan templet och altaret", men enligt 2 Krön 24:20-21 var det "Sakarja, prästen Jojadas son" som man stenade på templets förgård. Vem var Sakarja egentligen son till? (P.T.)

Jesus syftar helt klart på den mördade prästen Sakarja, som var son till prästen Jojada och kusin till dåvarande kungen Jehoash. Detta var så allmänt känt på Jesu tid, att det är uteslutet att han skulle ha misstagit sig angående vem som var denne Sakarjas far.

Troligen är orden "Berekjas son" ett tillägg gjort av någon kopiator som ville förtydliga vilken Sakarja Jesus syftade på, men själv blandade ihop prästen Sakarja med profeten Sakarja, vars far hette just Berekja. Det rör sig med andra ord om ett försök till förtydligande som trasslade till det istället.

(Bibelöversättaren Hieronymus nämner också att i en hebreisk version av Matteusevangeliet som fanns på hans tid - 300-talet - stod det inte "Berekjas son" utan det korrekta "Jojadas son".)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
När skrevs Matteus evangelium?
Efterskrifter, som finns i slutet av Matteus evangelium i många handskrivna manuskript, säger att berättelsen nedtecknades redan något tiotal år efter Jesu himmelsfärd, dvs någon gång omkring år 40-45.

Skrevs evangelierna efter år 70?
En bok jag läst säger att eftersom alla fyra evangelieförfattarna låter Jesus tala om templets kommande förstörelse så måste de ha känt till denna händelse som inträffade år 70 i samband med det judisk-romerska kriget.

Vilka skrifter godkände kyrkan?
De här tre kraven gjorde att alla övriga skrifter var uteslutna då Nya testamentet sammanställdes.

Hur mycket har Nya testamentet förändrats?
Inga andra klassiska grekiska verk finns bevarade i så många kopior gjorda så kort tid efter originalens tillkomst som Nya testamentets skrifter.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.