Följ Bibelfrågan på Facebook

Profeten Jonas tecken

Bibelfrågan: Frågor och svar

Undergörare av olika slag fanns det gott om - och inga underverk kunde bevisa att någon verkligen var Messias.

Fråga: I Lukas 11:29 säger Jesus att "detta släkte", vilket väl syftade på hans samtid, inte skulle få något annat tecken än "Jonas tecken". Vad var det för tecken? (D.A.)

Den här berättelsen du nämner återges även på ett annat ställe i bibeln, nämligen i Matt 12. Där framgår att det var några skriftlärda och fariseer som förklarade att de ville se Jesus göra något tecken - något under. Sedan skulle de - kanske - tro på att han var den väntade Messias (eller "människosonen" som profeten Daniel en gång i tiden hade kallat den kommande Befriaren).

Jesus hade redan genomfört flera underverk - och likväl bad de skriftlärda och fariseerna att han skulle göra ytterligare något för att bevisa att han var Messias. Jesu svar ger intryck av en viss uppgivenhet. Det fanns ingen mening i att stapla mirakel på varandra för att försöka övertyga folk. Undergörare av olika slag fanns det gott om - och inga underverk kunde bevisa att någon verkligen var Messias. De som tvivlade på honom skulle bara få ett enda tecken:

"Ett ont och trolöst släkte kräver ett tecken, men det skall inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken" (Matt 12:39)

Och sedan tar Matteus med en mening som inte finns med i Lukas berättelse - och som förklarar vad Jesus menade:

"Ty liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter, så skall Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter" (Matt 12:40)

Det finns inte många berättelser i bibeln som är så kända som den om hur Jona slukades av den stora fisken - och räddades efter tre dygn. Efter det tecknet förstod invånarna i Nineve att Gud var med Jona och sedan lyssnade de till vad han hade att säga.

Och på samma sätt som Jona befann sig i fiskens buk i tre dygn för att sedan räddas undan döden, skulle Jesus befinna sig i graven i tre dygn och sedan uppstå, bli levande igen.

Det skulle vara det slutgiltiga beviset på att han verkligen var Messias - Kristus.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur länge var Jesus begravd?
Hur kan man säga att Jesus var i graven tre dagar och tre nätter om han begravdes på kvällen på långfredagen och uppstod på morgonen på påskdagen?

När uppstod Jesus?
Enligt judiskt sätt att räkna dygnet började den första veckodagen, söndagen, då Jesus uppstod, vid solnedgången på 'lördagskvällen' och slutade vid solnedgången på 'söndagskvällen'

Jesu uppståndelse
Om inte Jesus uppstått hade han bara varit en i raden av filosofer, gurus och vishetslärare som funnits genom tiderna.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.