Följ Bibelfrågan på Facebook

Vilka är 'jordens folk' i Första Mosebok?

Bibelfrågan: Frågor och svar

För den tidens människor var "jorden" begränsad till det område de kände till.

Fråga: I 1 Mos 11:1-2 står det att 'hela jorden hade enahanda tungomål och talade på enahanda sätt. Men när de bröto upp och drogo österut, funno de en lågslätt i Sinears land och bosatte sig där'. Vilka är det som "bröto upp" och finner sig en lågslätt? Är det hela jordens folk? (J.K.)

Ja, det syftar på alla jordens invånare - så som man förstod begreppet "hela jorden" på den tiden. Så här lyder texten i översättningar på modern svenska:

"Hela jorden hade samma språk och samma ord. När människorna flyttade österut fann de en dal i Shinar där de bosatte sig" (Bibel 2000)

"Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där" (Folkbibeln)

Men vi ska komma ihåg att för den tidens människor var "jorden" begränsad till det område de kände till. De visste ingenting om andra delar av vår planet - eller ens att de levde på ett klot. Det här handlar således om ett antal människor som överlevt den stora översvämning som kallas "syndafloden" och levde någonstans väster om "Sinears land", området vid Eufrat och Tigris. Här berättas om hur de slog sig ner i det bördiga låglandsområde som senare skulle bli Babylonien. Ordet används på samma sätt som då bibeln berättar att det några år före vår tideräknings början utgick ett påbud från den romerske kejsaren att "hela världen" skulle skattskrivas.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Gaml testamentet - ett plagiat?
Många gamla traditioner, som berättade om händelser i det som redan då var en svunnen forntid, exempelvis syndafloden, var spridda i hela området öster om Medelhavet långt före den babyloniska fångenskapen.

Varför förbistrade Gud människornas språk?
Varför fick inte människorna bygga klart Babels torn, och varför förbistrade Gud deras språk?

Amerikanska djur i Noas ark?
Är det möjligt att ett par av alla världens djur fick plats på arken?

När skrev Moses Moseböckerna?
Vet man något om när Moses författade de fem Moseböckerna?

Babels torn och världens språk
När började människorna tala olika språk och varför?

Syndaflodens omfattning
"Hela världen" var troligen en enda kontinent på Noas tid. Det innebär att faktiskt hela världen dränktes. Några geografiska undantag tror jag inte på!

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.