Följ Bibelfrågan på Facebook

Josefs och Marias ålder

Bibelfrågan: Frågor och svar

Man brukade gifta bort flickorna när de var omkring tolv år, och för männen ansågs artonårsåldern vara den lämpligaste giftasåldern.

Fråga: Hur gammal var Maria när hon födde Jesus? Och var Josef far till Jakob, Simon och Judas som var Jesu bröder? (I.J.)

Det framgår inte av bibeln hur gamla Maria och Josef var när Jesus föddes. Man tror emellertid att Maria var ungefär 13-14 år, eftersom man brukade gifta bort flickorna så snart de blivit könsmogna, dvs i lagens mening vid tolv och ett halvt års ålder.

Josefs ålder vet vi heller ingenting om med säkerhet, mer än att även männen brukade gifta sig tidigt. Många rabbiner menade att för mannen var artonårsåldern den lämpligaste. (Man rådde pappan att gifta bort sin son "medan han fortfarande hade handen på hans nacke".)

De mest toleranta rabbinerna kunde gå med på att man fick bli hela 24 år innan man gifte sig, medan de strängaste lärde menade att Gud "förbannade den man som vid 20 års ålder ännu inte var gift".

Att Josef var far till Jesu (halv)bröder kan man nog utgå ifrån, eftersom det verkar som om Maria är ensamstående (änka) när Jesus har blivit vuxen. Det har med andra ord troligen inte kommit in någon annan man i bilden efter Josef som dog någon gång när Jesus var ung.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Skattskrivning - vad är det?
Vad innebar skattskrivningen och varför måste Josef och Maria fara till Betlehem?

Hur gamla var Josef och Maria när de gifte sig?
Jag undrar, går det att få veta hur gammal Josef var, när han äktade Jungfru Maria, Jesu Moder?

Var Quirinius (Kvirinius) ståthållare i Syrien vid Jesu födelse?
Var Quirinius (Kvirinius) verkligen ståthållare i Syrien vid Jesu födelse? Enligt Josefus (Bellum Judaicum 1.9-10) var det Varus som var ståthållare av Syrien vid Herodes död.

Var Maria oskuld fastän hon var gift?
Om Josef och Maria redan var gifta när ängeln talade om för dem att Maria väntade ett barn som var Guds son, hur kommer det sig då att hon var jungfru?

Borde inte Jesus varit gift?
Enligt den judiska traditionen bör en man gifta sig i 20-års åldern. Hur kan det då komma sig att Jesus inte gifte sig?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.