Följ Bibelfrågan på Facebook

Kaotiskt i romarriket

Bibelfrågan: Frågor och svar

Huruvida Josef hade tänkt bosätta sig i Nasaret, eller om avsikten var att Maria skulle flytta hem till honom i Betlehem, är okänt.

Fråga: Varför ville romarna att alla skulle resa hem till sin släkts städer vid skattskrivningen? Borde de inte ha varit bättre att de skattskrevs där de bodde? (O.G.)

Det måste nog anses som uteslutet att kejsar Augustus, som var en mycket rationell härskare, skulle ha utfärdat en befallning om att alla invånare i romarriket måste resa hem till sina förfäders städer för att skattskrivas där - och bibeln påstår inte heller något sådant. Dels skulle det inte ha funnits någon anledning till ett sådant påbud (det naturliga är givetvis att man skattskrivs på den plats där man är bosatt och har sin egendom), dels skulle det ha orsakat totalt kaos på mängder av platser om miljoner judar och andra invånare i riket plötsligt tvingats ge sig av hundratals mil för att infinna sig på platser där deras förfäder en gång hade levt. Däremot var det självklart att man skulle vara hemma, dvs på sin egen hemort, när skattskrivningen ägde rum.

(Vid det här tillfället rörde det sig för övrigt snarare om en registrering med syfte att få reda på folkmängden, rikets tillgångar etc. Ungefär tio år senare genomförde romarna en regelrätt skattskrivning som blev mycket impopulär bland judarna och ledde till uppror under seloternas ledare Judas från Galiléen. Lukas nämner även denna skattskrivning, i sin andra bok, Apostlagärningarna.)

Eftersom Josef reste från Nasaret i Galiléen till Betlehem i Judéen för att registreras där, kan man dra slutsatsen att han vid tiden för skattskrivningen inte var bosatt i Galiléen utan att han fortfarande räknade Betlehem som sin hemort. Att han befann sig i Nasaret torde då främst ha berott på att han just hade trolovat sig med Maria som bodde där.

Huruvida Josef hade tänkt flytta till Nasaret, eller om avsikten var att de skulle bosätta sig i Betlehem, är okänt. Kanske hade de inte själva bestämt sig. Hon följde i alla fall med honom dit när han reste hem för att vara på plats då folkräkningen genomfördes, trots att hon inte alls behövde vara med. Skälet kan helt enkelt ha varit att hon var gravid och att Josef inte ville lämna henne i Nasaret även om det var flera månader tills hon skulle föda. (Å andra sidan ger uppgifterna i Matt 2:21-23 om familjens återkomst efter ”landsflykten” till Egypten onekligen intryck av att de först tänkte återvända till Betlehem, men att de slutligen bestämde sig för att bege sig till Nasaret, där Maria hade sitt föräldrahem, därför att det kändes alltför otryggt att stanna i Judéen.)

Däremot hade Josef uppenbarligen inte något eget hus i Betlehem, utan under den tid som han och Maria vistades där bodde de i vad bibeln kallar ett ”härbärge” (grek kataluma), troligen ett privat hem, kanske hos släktingar till Josef, och det var också där Jesus föddes, i det rum på bottenvåningen där man förvarade redskap och där även djuren vistades vintertid.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Skattskrivning, vad är det?
Vad innebar skattskrivningen och varför måste Josef och Maria fara till Betlehem?

Måste Jesus födas i ett stall?
Fanns det verkligen ingen annanstans än en grotta där Maria kunde föda sitt barn? Borde inte Josef ha kunnat hitta nåt bättre ställe?

Bibelns tulltjänstemän
Den judiska staten var en skattskyldig vasallstat under Rom.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.