Följ Bibelfrågan på Facebook

Var Josef en gammal gubbe?

Äktenskapet i Palestina på bibelns tid var något helt annat än äktenskapet hos oss.

Fråga: Är det sant att det står i Bibeln att Josef var en gammal gubbe när han gifte sig med Maria som ungefär var 13 år då? (P.B.)

Svar: Nej, det står inte uttryckligen så i bibeln. Däremot ger evangelierna intrycket att Josef dog medan Maria fortfarande var ganska ung. Vidare vet vi att på Jesu tid var det normala att flickorna giftes bort i tidiga tonåren, så snart de blivit könsmogna, dvs i lagens mening vid tolv och ett halvt års ålder, och att de då redan varit trolovade i ett eller flera år. Och flickans blivande make var ofta mycket äldre - dels skulle han kunna försörja henne, dels låg det i männens intresse att ha en ung och stark hustru som kunde sköta hemmet och ge honom många barn.

Äktenskapet i Palestina på bibelns tid var över huvud taget något helt annat än äktenskapet hos oss. Vi gifter oss av kärlek. Hos oss spelar attraktionen - den fysiska och själsliga attraktionen - den avgörande rollen. Men på bibelns tid gifte man sig inte av kärlek utan för att säkra släktens och familjens trygghet och fortbestånd och knyta samman familjer och klaner, precis så som det fortfarande fungerar i många samhällen i Afrika och Mellanöstern. Äktenskapet var en familjeangelägenhet där de båda parternas personliga tycken inte var avgörande - i synnerhet inte flickornas. Det var föräldrarna (främst fäderna) som bestämde vem som var en passande partner. Och när en mans föräldrar hittat en lämplig hustru åt sin son, var det pappan som "friade" till flickans far varefter han avgjorde om han ville ge bort sin dotter.

När man kommit överens och bestämt vad brudpriset skulle vara - i praktiken köpte mannens familj flickan genom att betala flickans föräldrar en summa som skulle kompensera dem för förlusten av hennes arbetskraft, som mannens hushåll i fortsättningen skulle förfoga över - var det dags för trolovningen. Den innebar att den blivande makens familj betalade det avtalade brudpriset och därmed fick äganderätten till flickan.

Trolovningen/brudköpet var lika juridiskt bindande som äktenskapet hos oss, och flickan var tvungen att förbli obrottsligt trogen mot sin blivande make även om hon stannade kvar i sitt föräldrahem ytterligare något år fram till bröllopsfesten då mannen hämtade henne i hennes föräldrahem och förde henne till sitt hem där hon upptogs i hans familj.

När Maria blev gravid hade hon och Josef ännu inte flyttat ihop och därför var hon sannolikt fortfarande bara i de nedre tonåren, medan han kan ha varit både tio och 20 år äldre. Men han var knappast någon "gammal gubbe" (även om en liten 12-årig Maria kanske uppfattade honom som det).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Att vara kvinna på Jesu tid
Pubertet och bröllop.

Hur blir man och kvinna ett?
Om två människor har blivit ett genom att den vigts av en präst, genom att föräldrarna arrangerat ett brudköp eller genom att de gemensamt beslutat sig för att vara tillsammans, spelar ingen roll.

Är det okej att gifta sig med sin kusin?
Jag har en fråga gällande Guds syn på kusinäktenskap. Vad säger Bibeln? Räknas det som äktenskapsbrott?

Vad säger Bibeln om skilsmässor?
Vad säger bibeln - och då i första hand Jesus - om skilsmässor? Får den som är kristen skilja sig?

Får en kristen skilja sig?
Betyder det som Jesus säger om skilmässor i Matt 19 att om man inte längre kan leva tillsammans utan skiljer sig, så begår man en synd mot Gud?

Hur instiftas äktenskapet?
Hur instiftas ett äktenskap enligt Bibeln? Finns det något specifikt ställe där det står att t.ex en ceremoni måste hållas för att äktenskapet ska vara korrekt?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.