Följ Bibelfrågan på Facebook

När började judarnas fångenskap i Babylon?

Bibelfrågan: Frågor och svar

år 612 f Kr fick det assyriska väldet ge vika för babylonierna och därmed kom Juda och grannfolken under Babels välde.

Fråga: Enligt profetiorna i Daniel, Jeremia och Sakarja skulle judarna vara fångar i Babylon i 70 år. Men om de fördes bort i fångenskap år 586 f Kr och återvände år 539 f Kr när Babylon intogs av perserna, så blir det är ju bara 47 år. Hur går det ihop? (K.S.)

Faktum är att ingen av dessa profeter talar om hur länge judarna skulle tvingas leva i landsflykt i Babylon...

Profetian i Daniels bok (Daniel 9:2) handlar inte om hur länge fångenskapen skulle vara, utan om att Jerusalem skulle ligga raserat i 70 år. År 586 totalförstördes Jerusalem och templet - och (faktiskt) 70 år senare, dvs år 516, stod det återuppbyggda templet färdigt och kunde invigas.

Jeremias profetior talar inte heller om hur länge fångenskapen skulle vara, utan om hur länge Juda och kringliggande hednafolk skulle domineras av Babylonien.

Han talar om hur "detta land [Juda] ... liksom alla hednafolken här omkring" skulle angripas av Nebukadnessar, att "hela detta land [Juda]" skulle ödeläggas och förstöras, samt att "dessa länder" skulle "tjäna Babels kung" [dvs vara underkastade babylonisk dominans] i 70 år (Jer 25:9-11).

"När sjuttio år har gått för Babel" (Jer 29:10) [dvs från det att babylonierna började angripa och ta makten över Juda och länderna runt omkring] skulle Babels kung och folket i Babylonien drabbas av straffet för sina missgärningar.

Det var år 612 f Kr som Babel intog Nineve och det assyriska väldet fick ge vika för babylonierna. I och med att Babel tog makten i området kom Juda och grannfolken under Babels välde. Den babyloniska dominansen bestod mycket riktigt i 70 år - och till och med ytterligare ett par år - men år 539 f Kr kom "straffet", precis så som Gud sagt genom sin profet Jeremia, i och med att den persiske kungen Kyros erövrade Babel och gjorde slut på det babyloniska väldet.

Slutligen har vi Sakarja 7 som bara säger att prästerna och folket "i kung Darejaves fjärde regeringsår", dvs år 518 f Kr, hade gråtit och fastat sedan sjuttio år tillbaka (68 år för att vara exakt) - ända sedan templet förstördes år 586. Det är över huvud taget inte någon profetia eller någon exakt datering, utan bara ett konstaterande.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Den babyloniska fångenskapen
Sexhundra år före Kristus inleddes den babyloniska fångenskapen för judarna. Tidigare hade folket i Israel tvingats lämna sitt land

Mesopotamiens härskare
Mesopotamien är det grekiska namnet på landet mellan floderna Eufrat och Tigris.

Nebukadnessar
Nebukadnessar var kung över det babyloniska riket och är mest känd för sin storslagna huvudstad Babylon och sina profetiska drömmar

Varför släpptes judarna ur fångenskapen?
Judarna togs ju som fångar till Babylon. Hur kom det sig att de släpptes igen?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.