Följ Bibelfrågan på Facebook

Tror judar på ett liv efter döden?

Bibelfrågan: Frågor och svar

'Stoftet vänder åter till den jord det kommit ifrån och anden vänder åter till Gud som gav den...'

Fråga: finns det judar som tror på ett liv efter döden? (A.F.)

Ja, visst gör det det (om du syftar på de judar som bekänner sig till judendomen). Det är en av de grundläggande trosuppfattningarna inom den judiska religionen att livet inte börjar med födelsen och slutar med döden. Det uttrycks klart i den vers i Predikaren som säger att "stoftet vänder åter till den jord det kommit ifrån och anden vänder åter till Gud som gav den" (Pred 12:7).

Men det är bara 12-13 procent av alla judar som är troende. Vad övriga har för uppfattningar om vad som händer efter döden är omöjligt att säga, men de torde väl vara ungefär lika skiftande som alla andra icke troendes.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Människan - ande, själ och kropp
Hur ser människans natur ut enligt bibeln? Finns det något stöd i bibeln för att människan är en ande, som har en själ, som bor i en kropp?

Guds plan för mänskligheten
Eftersom döden är en konsekvens av människans synd blev Jesus tvungen att genomlida även detta 'straff' - trots att han inte själv begått någon synd.

Varifrån kom döden?
Varifrån kom döden första gången?

Vad händer efter döden?
Vad händer när man har dött ifall man är kristen och ifall man inte är det?

Dödsriket och himmelriket
Det hebreiska folket var unikt bland folken i främre Asien i så måtto att dess heliga skrifter inte talade om någon 'värld' där man levde vidare efter döden.

Fanns döden före synden?
Den stora skillnaden mellan människan och den övriga skapelsen är att människan skapades för att få evigt liv, för att bli en evighetsvarelse.

Den andliga uppståndelsekroppen
Jesu ord om att vi måste födas på nytt är inte bara en liknelse eller en bildlig beskrivning, utan en konkret förklaring av vad som faktiskt händer.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.