Följ Bibelfrågan på Facebook

Judar och svin

Fråga: Vet sedan länge att judarna inte fick äta gris, men då är den stora frågan: Om man inte åt gris, varför hade man då grisar? Finns det inte svinaherdar i Bibeln? Vad var vitsen med att ha gris om man inte åt den? Gris kan man ju inte ha till något annat än att äta, till skillnad från tex häst och ko. (I.N.)

Svar: Judarna hade inga grisar och var inte heller svinaherdar.

De enda gångerna svin nämns i Bibeln (förutom i de gammaltestamentliga lagarna) är i Jesu liknelse om den förlorade sonen, som begav sig till ett annat land och tvingades försörja sig som svinaherde där, samt i berättelsen om hur Jesus kommer till gadarenernas/gesarenernas land (ett område till stor del bebott av ickejudar) på östra sidan om Galileiska sjön och där driver ut onda andar ur en man och låter dem besätta en svinflock som sedan störtar i sjön.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Judar, kristna och koshermat
Varför äter kristna griskött när inte judarna gör det? Varför äter inte kristna koshermat?

Onani, orenhet och synd
I Bibeln står det att en person som har 'haft sädesavgång' ska förklaras oren till kvällen. Måste då inte onani vara synd?

Orena djur i Noas ark
När syndafloden skulle komma, sa Gud till Noa att även ta med ett par syndfulla djur i sin ark. Varför?

Fördömer Gud grisen?
Varför fördömer Gud grisen som mat och säger både i Jeremia och Jesaja att folket inte skall äta den? Gud har ju själv gjort grisen och Gud som fullkomlig Gud kan väl inte göra en ofullkomlig gris som tycks vara förhatlig i hans egna ögon?

Rena och orena djur
Upphävde inte Jesus eller Gud lagen om rena och orena djur när nån av apostlarna i en dröm såg alla djur sänkas ner från himlen i en duk och han sa: "Ta och ät"? Men varför gav då Gud en gång reglerna att folk bara skulle äta vissa djur, bara för att sedan upphäva buden igen?

Paulus och renhetslagarna
Vad betyder bibelordet att "Allt är rent för dem som äro rena; men för de orena och otrogna är intet rent, utan hos dem äro både förstånd och samvete orenade". (Tit. 1:15) Synd och orenhet är ju orent för en Kristen? Kan ni förklara?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.