Följ Bibelfrågan på Facebook

Kunde judarna utdöma dödsstraff?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Trots att prästerna ansåg Jesus skyldig till hädelse och kunde ha låtit stena honom, valde de att i stället låta den romerske ståthållaren Pilatus få ta på sig ansvaret för dödsdomens verkställighet.

Fråga: Varför säger Joh 18:31 att Pilatus sa till att judarna ta Jesus och döma efter sin lag, men de säger att de inte kan döma någon man till döden? Om han nu var dömd för blasfemi skulle de väl kunnat stena honom enlig 3 Mos 24:16? (J.E.)

Det är riktigt att de judiska ledarna sa till Pilatus att de inte hade rätt att döma någon till döden. Men det var bara delvis sant. De kunde fortfarande utfärda dödsdomar för religiösa brott (en rättighet som emellertid fråntogs dem samma år som Jesus avrättades). Men i det här fallet ville de inte göra det av rädsla för folkets reaktion. Jesus hade väckt mycket uppmärksamhet och fått ett entusiastiskt bemötande när han red in i Jerusalem. Så trots att prästerna själva ansåg Jesus skyldig till hädelse, och de mycket riktigt kunde ha låtit stena honom, valde de att i stället låta den romerske ståthållaren Pilatus få ta på sig ansvaret för dödsdomens verkställighet.

Alltså förde de Jesus till Pilatus och anklagade honom för att vara en politisk upprorsmakare som förde folket på villovägar, uppmanade medborgarna att vägra betala skatt till den romerske kejsaren och upphöjde sig själv till kung. Och uppvigling mot den romerska ockupationsmakten var något som romarna såg ytterst allvarligt på och inte tvekade att utdöma dödsstraff för.

Även om Pilatus hade svårt att se Jesus som någon revolutionär, så blev det alltså formellt det brottet han avrättades för. (Det står inte uttryckligen i bibeln, men eftersom romarna utförde avrättningen kunde det inte ha varit något annat. Blasfemi var inget som romarna brydde sig om.)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Dödsstraff på bibelns tid
På Jesu tid betraktades en domstol som 'mordisk' om man utdömde mer än ett dödsstraff under en sjuårsperiod.

Vilka bar ansvaret för att Jesus dog?
Vad som ledde till Jesu död var den styrande judiska politisk/religiösa klickens beslut att inför den romerska ockupationsmakten framställa Jesus som ett potentiellt politiskt hot.

Dagsaktuella budord
De tio budorden förlorar aldrig sin aktualitet. Med tanke på hur världen ser ut är de kanske mer aktuella än någonsin.

Gamla testamentets lagar
Det främsta syftet med dessa regler var att särskilja israeliterna från alla andra folk runt omkring.

Varför korsfästes Jesus?
Bland de första som anslöt sig till Jesus fanns religiösa fanatiker som svurit att med våld frigöra judarna från romarväldet och upprätta en nation som baserade sig på den judiska religionen.

Den gyllene regeln
Var det verkligen Jesus som myntade 'den gyllene regeln'? Jag har hört att den fanns redan tidigare inom judendomen.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.