Följ Bibelfrågan på Facebook

Kan en kristen bli jude?

Bibelfrågan: Frågor och svar

När en jude blir kristen beror det på att han blivit övertygad om att Jesus är Kristus. Om en kristen ska bli jude måste följaktligen orsaken vara den omvända.

Fråga: Jag är kristen och vill bli jude. Vilka konsekvenser skulle det bli av detta, även om jag fortfarande och alltid kommer att tro att Jesus var och är Messias? Det känns som att det är vanligare och lättare att en jude blir kristen. (M.S.)

"Jag tror att Jesus är Messias, men jag vill bli en av dem som inte tror att Jesus är Messias samtidigt som jag fortsätter att tro att Jesus är Messias..."

I mina öron låter det ungefär lika motsägelsefullt som att säga att "jag vill bli flintskallig, men jag vill behålla mitt hår". En person som tror att Jesus är Messias/Kristus och har beslutat sig för att följa honom är ju kristen, så hur du ska kunna fortsätta att tro på Kristus och samtidigt upphöra att vara kristen förstår jag inte.

En konvertering till judendomen måste ju ofrånkomligen ha som förutsättning att du delar judendomens tro i alla avseenden, och eftersom judendomen inte accepterar Jesus som Messias krävs följaktligen att du har blivit övertygad om att judendomen är sann och att inte Jesus var Messias.

När en jude blir kristen beror ju det på att han har blivit övertygad om att Jesus är Kristus. Om en kristen ska bli jude måste följaktligen orsaken vara den omvända, dvs att hon slutat tro att Jesus är Kristus.

Men jag förstår ditt resonemang. Jesu lärjungar blev ju kristna utan att för den skull upphöra att vara judar. De blev Jesustroende judar. Skillnaden var att på den tiden var inte kristendomen någon separat religion som man anslöt sig till, utan tron på att Jesus var Messias var snarare en bekräftelse på sanningen i judendomens profetior om en kommande messias. Denna tro blev bara en "variant" på den traditionella judiska religionen, inte en ny religion. Det blev den först långt senare.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jude och kristen
Jag är jude och vill bli kristen. Vilka konsekvenser kan det bli för min del? Förlorar jag min tillhörighet till Gudsfolket eller inte?

Har judarna förtur till himlen?
Bibeln talar om judarna som Guds egendomsfolk, men ger det judarna någon "förtur" till himlen? Är inte villkoren desamma för alla människor?

Judarna och Messias
Hur kommer det sig att just judarna är så ovilliga att acceptera Jesus? Han var ju trots allt själv jude och judarnas heliga skrift talade ju om den kommande Messias.

De första kristnas budskap
De första kristnas budskap var att Messias hade kommit, så som de gamla profeterna utlovat.

Varför blev människor kristna?
Det enda skälet till att bli kristen - och förutsättningen för att kunna bli det - var då liksom nu att man övertygats om att snickaren Jesus från Nasaret var Kristus.

Hur kunde kristendomen växa så fort?
Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt - och hur kunde den lära som Jesus hade växa så fort?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.