Följ Bibelfrågan på Facebook

Judendomens spridning

Bibelfrågan: Frågor och svar

Judendomen var en religion som bara berörde judarna och bara kunde omfattas av judar - och som rimligen inte heller kunde attrahera ickejudar.

Fråga: Jag undrar hur det kommer sig att kristendomen fick så stor spridning i Romarriket, och varför inte judendomen fick samma spridning då det är en äldre religion med liknande budskap? Var de inte intresserade av att sprida sin lära på samma sätt som de kristna? (M.E.)

Judendomens grundtanke var att judarna var Guds utvalda folk och att det fanns ett förbund mellan Gud och judarna, som innebar att de - just de - skulle få åtnjuta allehanda välsignelser om de höll fast vid Guds vilja.

Det var således en religion som bara berörde judarna och bara kunde omfattas av judar - och som rimligen inte heller kunde attrahera ickejudar. Det fanns ju inget lockande för andra folk i tanken att endast judarna var Guds folk.

När Jesus kom förklarade han däremot att det gamla förbundets tid - som bara omfattade judarna - var förbi och att Gud genom honom hade ingått ett nytt förbund som omfattade alla människor - och därför var det en tro som också kunde attrahera alla oavsett deras etnicitet eller nationalitet.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför blev människor kristna?
Det finns naturligtvis många anledningar till varför människor gick över till kristendomen. Några anledningar var dock viktigare än andra. Vilka var det? Varför var de så viktiga?

Vad har kristna gemensamt?
Det finns ju ett otal kristna riktningar med olika inställningar i oika frågor. Finns det någonting som alla kristna har gemensamt?

De första kristnas budskap
Hur kan man sammanfatta Paulus tal i "Ett ljus för hedningar", som tycks ha varit de första kristnas budskap?

Hur kunde kristendomen växa så fort?
Hur kunde den lära som Jesus hade växa så fort? Vad skilde den nya läran kristendomen och den judiska läran åt? Jag menar de första århundradena efter Jesus död.

De kristna och judarnas bibel
Gamla testamentet utgjorde ursprungligen den judiska religionens heliga skrift. Vilken relation har man som kristen till den hebreiska delen av bibeln?

Jude och kristen
Jag är jude och vill bli kristen. Vilka konsekvenser kan det bli för min del? Förlorar jag min tillhörighet till Gudsfolket eller inte? Hjälp mig få klarhet i den frågan.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.