Följ Bibelfrågan på Facebook

Judar, muslimer, kristna och griskött

Bibelfrågan: Frågor och svar

Även i dag finns det många kristna som undviker att äta sådant som Gud i bibeln har förklarat olämpligt som föda.

Fråga: Varför äter inte judar och muslimer griskött? (H.A.)

Det är helt enkelt av den anledningen att Gud en gång i tiden förklarade ett antal djur som "orena" och därför otjänliga som föda, till exempel apor, sniglar, ormar, hundar, ostron, katter, kaniner, ålar, svin, råttor, krabbor, hästar, spindlar etc. I 5 Mosebok 14:3-20 finns en redogörelse för vilka djur som Gud klassade som "rena" respektive "orena".

Du skall inte äta något avskyvärt. Detta är de fyrfotadjur ni får äta: oxe, får och get, dovhjort, gasell och rådjur, stenbock, vildoxe, antilop, vildfår och alla andra djur som har helt tvekluvna klövar och som idisslar - de djuren får ni äta.

Men dessa får ni inte äta... : kamelen, haren och klippgrävlingen, ty de idisslar men har inga klövar... samt svinet, ty det har visserligen helt kluvna klövar men idisslar inte...

Detta är vad ni får äta av allt som lever i vatten: allt som har fenor och fjäll får ni äta...

Ni får äta alla rena fåglar, men dessa får ni inte äta: örn, lammgam, havsörn, raafågel [glada], falkar av alla arter, alla slags kråkfåglar, struts, tahemasfågel, fiskmås, hökar av alla arter, uggla, uv, tinsemetfågel, pelikanen, asgamen, dykfågel, stork [häger], pipare av alla arter, härfågel... fladdermus... alla bevingade smådjur skall vara orena för er, de får inte ätas."

Bland judarna har det varit en självklarhet att följa de uppmaningar rörande födan som Gud gav deras förfäder flera tusen år tidigare. Likaså bland muslimerna, som också ser Guds ord i Gamla testamentet som en evig befallning. Även de första kristna, som ju var judar, var noga med att avhålla sig från allt orent kött. Men när sedermera kristendomen spred sig och kom att omfatta även ickejudar, ansåg många att man inte behövde följa de restriktioner i fråga om mat som judarna följde, utan att det var något som bara gällde Israels barn.

Det fanns emellertid också många ickejudiska kristna som följde dessa matbestämmelser, därför att man menade att Gud inte gav dem bara till hebreerna (israeliterna) utan till mänskligheten som helhet, som en faktisk förklaring från Skaparens sida att allt som går att äta inte nödvändigtvis är bra att äta.

Av det skälet finns det även i dag många kristna som undviker att äta sådant som Gud har förklarat olämpligt som föda. Man resonerar då utifrån principen att Gud aldrig har gett människan några föreskrifter som inte varit för hennes eget bästa. Allt som Gud har förklarat vara syndigt, oheligt eller orent har varit sådant som skadar oss, kroppsligen eller andligen. Det enda skälet till att Gud för många tusen år sedan förbjöd Israels folk att äta vissa djur måste följaktligen ha varit att denna föda inte var nyttig eller rentav direkt skadlig.

Kanske är det faktiskt så att allt som lever och växer omkring oss helt enkelt inte är lämpligt som människoföda? En del växter är hälsosamma - en del är giftiga. En del djur är nyttiga att äta - en del är skadliga, ja vissa bokstavligen dödliga. En del saker vi kan fylla magen med dödar snabbt - medan annat dödar långsamt efter att ha åsamkat kroppen skada under många år. Kanske är det så att mängder av produkter som i olika delar av världen betraktas som mat - friterade musungar, hundar, aphjärna, konserverad skallerorm, kräftor etc - i själva verket varken är avsedda eller nyttiga för människan. Kanske är det följaktligen så att Gud, som skapade allt levande och konstruerade oss, gav mänskligheten de här befallningarna därför att han vet vilken föda som är hälsosam för oss och vilken mat som skadar oss - och därför att han ville se hur villiga vi var att följa hans ord för att vårda den kropp som han kallar "den helige Andens tempel" (1 Kor 6:19)...

Om man dessutom ser på profeten Jesajas beskrivning av de händelser som kommer att utspelas i den yttersta tiden, vid Jesu återkomst, så får man ett definitivt intryck av att Guds syn på rena och orena djur inte var något som bara hade med Israels barn att göra för 4 000 år sedan:

"Ty se, Herren [Människosonen, Messias] skall komma med eld, och hans vagnar skall vara som en stormvind. Han skall låta sin vrede drabba med hetta och sitt straff med eldslågor. Ty med eld och med sitt svärd skall Herren gå till rätta med alla människor... de som äter svinkött och andra styggelser, ja, också möss, de skall alla förgås, säger Herren" (Jes 66:15-17)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Gamla testamentets lagar
Vilken betydelse har Gamla testamentets stadgar och bud i dag? Är det gamla förbundets lag en evig lag?

Bokstaven dödar men Anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att 'bokstaven dödar men anden ger liv'? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Rena och orena djur
I en syn fick Petrus se hur en jättestor linneduk fylld med alla sorters vilda djur sänktes ner från himlen.

Lagens förbannelse
Paulus säger ju att vi blir fria från lagens förbannelse när vi blir frälsta. Men varför gav Gud oss över huvud taget en lag som är en förbannelse?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.