Följ Bibelfrågan på Facebook

Bodde judarna i Israel?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Var i bibeln står det att judarna bodde i ett land som heter Israel? (N.)

Det land som Gud enligt Gamla testamentet lovade Abraham varken hette eller kallades Israel. Däremot fanns naturligtvis begreppet "Israel" för flera tusen år sedan. "Israel", "Israels barn", "Israels folk" eller "israeliterna" var helt enkelt beteckningen på ättlingarna till den nomadiske herden Israel (han hette ursprungligen Jakob) som levde ett par tusen år före Kristus. Israels folk bestod av 12 stammar, av vilka Juda stam (dvs judarna) var en.

Den vanligaste beteckningen på det landområde mellan floden Jordan och Medelhavet, som israeliterna efter flykten från Egypten erövrade från de folk som levde där, var på den tiden "Kanaan". När Israels folk så småningom kom att behärska Kanaan och delade upp området mellan de 12 stammarna, betraktade man området i sin helhet som Israels (dvs israeliternas) land.

Det var emellertid först då de tolv stammarna enades till ett folk under kung Saul, som de kom att utgöra ett egentligt land med namnet Israel. Under drygt 100 år framåt styrdes sedan landet Israel - som bestod av alla de tolv stammarna, däribland judarna - av en gemensam kung (först Saul och därefter David och Salomo), men omkring år 900 f Kr delades det israelitiska folket och landet Israel upp i två riken, ett nordligt och ett sydligt. Judarna och benjaminiterna bröt med det övriga Israel och bildade ett sydligt rike, som man gav namnet Juda. Det nordliga riket, där resten av de israelitiska stammarna bodde, fortsatte att heta Israel.

Det är alltså viktigt att komma ihåg att medan judarna i dag bor i en stat som fått namnet Israel, var det Israel som fanns på Davids, Sauls och Salomos tid inte något judiskt rike. Inte heller bodde det några judar i det Israel som fanns under den följande perioden efter rikets splittring.

Och lika viktigt är det att förstå att när Gamla testamentet och exempelvis dess profeter talar om Israel så avses följaktligen aldrig enbart judarna (och absolut inte den moderna judiska staten), utan alltid antingen hela "Israels folk" (dvs alla Jakobs/Israels ättlingar som naturligtvis också inbegriper judarna), Sauls, Davids och Salomos rike eller det gammaltestamentliga ickejudiska nordriket Israel.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad omfattar det utlovade landet Kanaan?
Hur stort var landet som Gud lovade bort till de efterkommande i Moseboken?

Ska Israel få Palestina?
Guds löfte till Israels folk var en del i ett villkorslöst förbund...

De kristna och Israels folk
Att som kristen välsigna judarnas strävan efter ett liv i trygghet innebär inte att man nödvändigtvis måste välsigna varje regering i staten Israel oavsett hur den agerar.

Hur gammalt är Israel?
Israel och hans 12 söner kom att ge upphov till 12 stammar som gemensamt kom att kallas för 'Israels barn' eller 'israeliter' efter sin store stamfader.

Varför talar bibeln om både Juda och Israels land?
Många som läser de gammaltestamentliga profetiorna sätter likhetstecken mellan det forna nordriket Israel och det nutida landet Israel.

Judarna, Israel och ändens tid
Är judarnas återkomst till Palestina och grundandet av staten Israel ett tecken på att ändens tid är nära? Var i bibeln står det?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.