Följ Bibelfrågan på Facebook

Hanukka -- 'den judiska julen'

Bibelfrågan: Frågor och svar

Bakgrunden till den här helgen är en händelse som ägde rum för mer än 2 300 år sedan i det land som då kallades Judeen och motsvarar det område där judarna numera har den stat som fått namnet Israel.

Fråga: Har den judiska hanukka-helgen något samband med vårt julfirande, eftersom de äger rum ungefär samtidigt? (I.N.)

Nej, även om de äger rum ungefär vid samma tid på året och i många avseenden firas på likartat sätt, så finns det inget samband mellan dem.

Hanukka eller chanukka (stavningen varierar eftersom ordet ju egentligen skrivs med hebreiska tecken), "ljusfesten", är en judisk högtid som mycket riktigt påminner en hel del om vår jul. Man ger till exempel varandra presenter, och man brukar pynta huset, bjuda hem vänner och släktingar och äta speciell mat. Den firas varje år under åtta dagar mellan slutet av november och slutet av december, dvs ungefär vid samma tid på året som en stor del av kristenheten firar Jesu födelse.

Hanukka börjar alltid den 25 dagen (alltid med början vid solnedgången "kvällen innan") i den hebreiska månaden Kislev, men eftersom de hebreiska månaderna inte överenstämmer med våra västerländska månader, infaller den 25 Kislev på olika "västerländska datum" från år till år.

Bakgrunden till den här helgen är en händelse som ägde rum för mer än 2 300 år sedan i det land som då kallades Judeen och motsvarar det område där judarna numera har den stat som fått namnet Israel.

Vad som hände den gången var att den syriske härskaren Antiokus IV Epifanes hade orenat och ohelgat templet genom att bland annat låta uppföra ett altare åt Zeus där och offra svin på det. Kungen befallde dessutom det judiska folket att förkasta sin gud, sin religion, sina seder och sin tro och i stället börja dyrka de grekiska gudarna. Det fanns en del som gjorde som de blev beordrade, men många vägrade. En av dem som vägrade hette Judas Mackabaios.

Judas och hans fyra bröder bildade en armé och valde att kalla sig för "Mackabeer", som betyder "hammare". Efter tre års strider lyckades mackabeerna slutligen driva ut syrierna ur Juda rike och återtog templet i Jerusalem. Mackabeerna ville rensa byggnaden och avägsna de hatade grekiska symbolerna och statyerna. Den 25:e dagen i månaden Kislev var arbetet klart, templet återinvigdes och man kunde återupprätta tempeltjänsten.

När Judas och hans män var färdiga med reningen av templet ville de tända det eviga ljuset som kallas N'er Tamid och finns i varje troende judes hem. När oljelampan en gång tänts ska den aldrig släckas.

Man hittade bara ett litet krus med olja, som inte skulle räcka mer än en enda dag. Oljelampan fylldes och tändes. Då inträffade ett mirakel. Den lilla mängden olja brann inte bara en dag, utan fortsatte att brinna i åtta dagar.

Det är till minne av den händelsen hanukka firas. (Det rör sig alltså inte om någon helg som föreskrivits av Gud). Och som påminnelse om undret med oljan till ljusstaken i templet tänder man varje kväll i alla judiska hem den åttaarmade "hanukka-ljusstaken".

Hanukka-ljusstaken, hanukkian har nio ljushållare som förgrenar sig ut åt sidorna från staken i centrum. Staken har finns åtta ljus, ett för varje kväll under hanukka. Det nionde ljuset, som sitter på själva staken i mitten, kallas för shamash. Det tänds först och sedan använder man det för att tända de åtta andra ljusen. Man sätter i ljusen i hanukkian från höger till vänster. Men när man tänder ljusen tänder man från vänster till höger.

Man tänder ett ljus på kvällen då den första dagen under "ljusfesten" börjar, två ljus den andra kvällen etc, tills alla åtta tänds sista kvällen (ungefär på samma sätt som vi tänder vår adventsljusstake med ett ljus i taget).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Mackabeerböckerna
De båda mackabeerböckerna handlar om hur det judiska folket utsattes för förföljelse av den seleukidiska regimen och hur de gjorde uppror och tillkämpade sig självständighet.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.