Kalender för Guds högtider år 1-35
OBS! Judarna räknade sitt dygn från solnedgången kvällen före angivna datum.

År

Tillredelse-dagen
före påsken
Första dagen
osyrade brödets
högtid
(Påsken)
Sista dagen
osyrade brödets
högtid
(Påsken)
Pingst Basunhögtiden
Nyårsdagen
Försonings-
dagen
Lövhyddo-
högtiden
Sista
stora
dagen

månd 25 april

tisd 26 april månd 2 maj sönd 19 juni torsd 6 okt lörd 15 okt torsd 20 okt torsd 27 okt

lörd 15 april

sönd 16 april

lörd 22 april

sönd 4 juni

tisd 26 sept

torsd 5 okt

tisd 10 okt

tisd 17 okt

onsd 4 april

torsd 5 april

onsd 11 april

sönd 27 maj

lörd 15 sept

månd 24 sept

lörd 29 sept

lörd 6 okt

april 23 onsd torsd 24 april onsd 30 april sönd 15 juni månd 4 sept lörd 13 okt lörd 18 okt lörd 25 okt

månd 13 april

tisd 14 april

månd 20 april

sönd 7 juni

torsd 24 sept

lörd 3 okt

torsd 8 okt

torsd 15 okt

fred 2 april

lörd 3 april

fred 9 april

sönd 23 maj

månd 13 sept

onsd 22 sept

månd 27 sept

månd 4 okt

onsd 20 april

torsd 21 april

onsd 27 april

sönd 12 juni

lörd 1 okt

månd 10 okt

lörd 15 okt

lörd 22 okt

månd 9 april

tisd 10 april

månd 16 april

sönd 3 juni torsd 20 sept

lörd 29 sept

torsd 4 okt

torsd 11 okt

lörd 27 april sönd 28 april lörd 4 maj sönd 16 juni tisd 8 okt torsd 17 okt tisd 22 okt tisd 29 okt
10 onsd 16 april torsd 17 april

onsd 23 april

sönd 8 juni

lörd 27 sept månd 6 okt lörd 11 okt lörd 18 okt
11 månd 6 april tisd 7 april månd 13 april sönd 31 maj torsd 17 sept lörd 26 sept torsd 1 okt torsd 8 okt
12 månd 25 april tisd 26 april månd 2 maj

sönd 19 juni

torsd 6 okt lörd 15 okt torsd 20 okt torsd 27 okt
13 fred 14 april lörd 15 april fred 21 april sönd 4 juni månd 25 sept onsd 4 okt månd 9 okt månd 16 okt
14 månd 2 april tisd 3 april månd 9 april

sönd 27 maj

torsd 13 sept lörd 22 sept torsd 27 sept torsd 4 okt
15 månd 22 april tisd 23 april månd 29 april sönd 16 juni torsd 3 okt lörd 12 okt torsd 17 okt torsd 24 okt
16 fred 10 april lörd 11 april fred 17 april

sönd 31 maj

månd 21 sept onsd 30 sept månd 5 okt månd 12 okt
17 onsd 31 mars torsd 1 april onsd 7 april sönd 23 maj lörd 11 sept månd 20 sept lörd 25 sept lörd 2 okt
18 månd 18 april tisd 19 april månd 25 april

sönd 12 juni

torsd 29 sept lörd 8 okt torsd 13 0kt torsd 20 okt
19 fred 7 april lörd 8 april fred 14 april sönd 28 maj månd 18 sept onsd 27 sept månd 2 okt månd 9 okt
20 fred 26 april lörd 27 april fred 3 maj sönd 16 juni månd 7 okt onsd 16 okt månd 21 okt månd 28 okt
21 månd 14 april tisd 15 april månd 21 april sönd 8 juni torsd 25 sept lörd 4 okt torsd 9 okt torsd 16 okt
22 lörd 4 april sönd 5 april lörd 11 april sönd 24 maj tisd 15 sept torsd 24 sept tisd 29 sept tisd 6 okt
23 fred 23 april lörd 24 april fred 30 april sönd 13 juni månd 4 okt onsd 13 okt månd 18 okt månd 25 okt
24 onsd 12 april torsd 13 april onsd 19 april sönd 4 juni lörd 23 sept månd 2 okt lörd 7 okt lörd 14 okt
25 lörd 31mars sönd 1 april lörd 7 april sönd 20 maj tisd 11 sept torsd 20 sept tisd 25 sept tisd 2 okt
26 fred 19 april lörd 20 april fred 26 april sönd 9 juni månd 30 sept onsd 9 okt månd 14 okt månd 21 okt
27 onsd 9 april torsd 10 april onsd 16 april sönd 1 juni lörd 20 sept månd 29 sept lörd 4 okt lörd 11 okt
28 månd 26 april tisd 27 april månd 3 maj sönd 20 juni torsd 7 okt lörd 16 okt torsd 21 okt torsd 28 okt
29 lörd 16 april sönd 17 april lörd 23 april sönd 5 juni tisd 27 sept torsd 6 okt tisd 11 okt tisd 18 okt
30 onsd 5 april torsd 6 april onsd 12 april sönd 28 maj lörd 16 sept månd 25 sept lörd 30 sept lörd 7 okt
31 månd 26 mars tisd 27 mars månd 2 april sönd 20 maj torsd 6 sept lörd 15 sept torsd 20 sept torsd 27 sept
32 månd 14 april tisd 15 april månd 21 april sönd 8 juni torsd 25 sept lörd 4 okt torsd 9 okt torsd 16 okt
33 fred 3 april lörd 4 april fred 10 april sönd 24 maj månd 14 sept onsd 23 sept månd 28 sept månd 5 okt
34 onsd 21 april torsd 22 april onsd 28 april sönd 13 juni lörd 2 okt månd 11 okt lörd 16 okt lörd 23 okt
35 månd 11 april tisd 12 april månd 18 april sönd 5 juni torsd 22 sept lörd 1 okt torsd 6 okt torsd 13 okt
Källa: Nachum Dershowitz och Edward M. Reingold, ”Calendrical Calculations” (Cambridge University Press, 1997), konverterare: hebcal.com, fourmilab.ch