Följ Bibelfrågan på Facebook

Jude och kristen

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det faktum att farisén Paulus accepterade att Jesus var den väntade Messias gjorde honom inte till mindre jude.

Fråga: Jag är jude och vill bli kristen. Vilka konsekvenser kan det bli för min del? Förlorar jag min tillhörighet till Gudsfolket eller inte? Hjälp mig få klarhet i den frågan. (M.)

Alla Jesu lärjungar var judar. Jesu apostlar var judar. Hela den första kristna församlingen bestod av judar. De tillhörde alla Guds egendomsfolk - liksom de profeter som Gud en gång använt som redskap och språkrör för att ge sitt löfte om en kommande Messias.

Skulle då Gud utesluta någon ur sitt egendomsfolk därför att han eller hon trodde på de löften Gud gett om en kommande Messias och accepterade att denne Messias verkligen hade kommit och beslutade sig för att följa Messias?

Blev Jesu lärjungar mindre judar (eller rentav "ickejudar") för att de accepterade att den Messias, som Gud - genom deras egna profeter - hade lovat skulle komma, faktiskt hade kommit?

Naturligtvis inte. De var judar och de förblev judar fastän de insett att Jesus var Messias (Kristus) och hade börjat följa honom. Det faktum att Messias hade kommit bekräftade ju bara att deras tro var sann. Detta var detta profeterna lovat. Det var detta man väntat på i århundraden. Det var detta man läst om i den heliga skriften varje sabbat i synagogan.

Juden och farisén Paulus förklarade själv att han tillhörde förbundets folk. Det faktum att han accepterade att Jesus var den väntade Messias gjorde honom inte till mindre jude.

Jesu bror Jakob accepterade så småningom att den efterlängtade Messias, som profeterna talat om, hade kommit och att det var hans egen bror Jesus som var denna Messias. Han trodde på sin bror. Han trodde på Jesus. Han blev ledare för församlingen i Jerusalem. Och han var naturligtvis fortfarande jude.

Ingen utomstående betraktade heller de Jesustroende som något annat än judar. De tog inte avstånd från sin barndoms tro. De gick i synagogan. De gick i templet. De följde lagen. Det enda som skilde dem från alla andra judar var att de insåg att den Messias som alla judar väntade på hade kommit.

Genom tiderna hade det många gånger framträtt personer som utgett sig för att vara Messias och utvalda av Gud att befria judarna. Allesamman hade fått anhängare bland judarna. Upphörde dessa judar att tillhöra gudsfolket därför att de trodde att vederbörande var den väntade Messias och beslutade sig för att följa honom? Självklart inte!

Skulle då de som accepterade just snickaren Y'shua från Nasaret som Messias upphöra att tillhöra Guds folk? Självklart inte!

Du är jude. Du tillhör Guds egendomsfolk. Om du har blivit övertygad om att Jesus var och är Messias och att han gav sitt liv för att vi skulle kunna få evigt liv, och om du har fattat ditt definitiva beslut att i fortsättningen följa honom, då är du i och med det beslutet en av hans efterföljare, en av hans lärjungar, precis som Johannes och Simon och Jakob och Paulus. Då tillhör du den skara som Gud har kallat ut ur världen, ur alla folk - judar såväl som ickejudar - till att följa Messias. Då tillhör du Messias församling. Kristus församling. Den kristna församlingen.

Men du är och förblir jude. I det avseendet har ingenting förändrats. Du tillhör fortfarande - liksom Johannes, Simon, Jakob och Paulus och alla andra judar som Gud kallat genom årtusendena - liksom Messias Jesus själv - Guds egendomsfolk. Och det löfte Gud en gång gav till Abraham och alla hans efterkommande upphör aldrig att gälla.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför trodde bara några få judar att Jesus var Messias?
Varför förkastade judarna Jesus som Messias? Och vad berodde det på att vissa judar blev övertygade om att Jesus var Messias?

Har judarna förtur till himlen?
Bibeln talar om judarna som Guds egendomsfolk, men ger det judarna någon 'förtur' till himlen?

Judehat i bibelord?
Vad menade Paulus när han skrev att judarna 'trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten'?

Judarna, Israel och ändens tid
Är judarnas återkomst till Palestina och grundandet av staten Israel ett tecken på att ändens tid är nära? Var i bibeln står det?

De första kristnas budskap
De första kristnas budskap var att Messias hade kommit, så som de gamla profeterna utlovat.

Varför är judarna Guds favoriter?
Hur kommer det sig att Gud, som älskar alla människor lika mycket, har valt ut just ett enda folk, judarna, till sitt älsklingsfolk?


Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.