Följ Bibelfrågan på Facebook

Jahve och judarnas egen stat

Bibelfrågan: Frågor och svar

Guds existens var en självklarhet bland hebreerna sedan urminnes tider, men det var först på Mose tid man började kalla Gud för Jahve eller Jehova.

Fråga: Hur kommer det sig att judarna tror på Jahve? Och varför ville judarna få en egen stat 1897? (J.S.)

Varför judarna över huvud taget började tro på Jahve ("JHVH" på hebreiska) säger inte bibeln, som ju är judarnas äldsta historiska skrift, någonting om.

(Här är det viktigt att påpeka att "Jahve" eller "Jehova" bara är det hebreiska namnet på Gud - samma Gud som de kristna och muslimerna tror på. De olika namnen beror bara på att religionerna har uppkommit i, eller spritt sig till, olika länder och folk. I Sverige använder vi ordet Gud, i Grekland säger man Theos medan spanjorerna kallar Gud för Dios, på arameiska heter Gud Ellah, på arabiska Allah, på franska Dieu och på tyska Gott. Jahve eller Jehova är alltså Guds namn eller titel på hebreiska.)

Guds existens var helt enkelt en självklarhet sedan urminnes tider. När de äldsta delarna av bibeln författades och sammanställdes fanns redan berättelserna om hur Gud (JHVH) en gång skapade människan, om "syndafloden", om hur Gud utsåg Abraham att bli stamfader åt ett folk som Gud skulle betrakta som sin egendom - Israels folk (som bestod av 12 stammar varav Juda stam, judarna, var en). Här fanns också berättelserna om hur israeliterna kom att hamna i Egypten där de tvingades arbeta som slavar, och om hur Gud kallade en av dessa israeliter Moses, att föra folket bort från Egypten och norrut till det område som kallas Kanaan.

Här kom de 12 stammarna så småningom att dela upp sig i två länder, nordriket Israel (där 10 av stammarna bodde) och sydriket Juda (där Juda och Benjamins stammar bodde). Men 700 år f Kr angreps Israel av assyrierna som förde bort invånarna från landet. De återvände aldrig, utan spreds över världen och blandades upp med andra folk. I dag brukar vi tala om "Israels förlorade stammar".

Sydriket Juda hamnade först under babyloniskt välde (då även dess invånare var borta en tid i fångenskap), sedan under persiskt, grekiskt, egyptiskt, syriskt och slutligen romerskt välde. Judarna försökte göra uppror mot ockupanterna men revolterna slogs ner och det hela slutade med att Jerusalem förstördes och många judar lämnade sitt härjade land. Genom de muslimska religionsförföljelserna på 900-talet tvingades hundratusentals judar att övergå till islam. Många andra gav sig av och flyttade till olika länder.

Tusen år senare levde judarna fortfarande spridda över världen. På många håll drabbades de av ett utbrett judehat (antisemitism) och de drevs exempelvis ut ur England, Frankrike, Tyskland och Spanien. Alla förföljelserna gav näring åt drömmen om att åter få leva i ett eget land, att få återvända till Sion (den höjd där Jerusalems tempel låg). År 1897 bildades följaktligen en världsomfattande sionistorganisation på initiativ av Theodor Herzl, med syfte att verka för upprättandet av en judisk stat, så att det judiska folket skulle kunna få ett hemland igen. År 1948 nådde man sitt mål då en självständig judisk stat bildades i Palestina där det judiska folket en gång levt.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är Guds namn Jehova?
Det vanligaste namnet på Gud i bibeln är JHVH, ett hebreiskt ord som kommer från verbet 'att vara' och står för någon eller något som 'är aktivt närvarande'.

Abrahams barn
Vem var Abraham, vad gjorde han, vilka är 'Abrahams barn' - och vad har allt detta med kristendomen att göra?

Varför är judarna Guds favoriter?
Hur kommer det sig att Gud, som älskar alla människor lika mycket, har valt ut just ett enda folk, judarna, till sitt älsklingsfolk?

Judarna, Israel och ändens tid
Är judarnas återkomst till Palestina och grundandet av staten Israel ett tecken på att ändens tid är nära? Var i bibeln står det?

Bodde judarna i Israel?
Den vanligaste beteckningen på det landområde mellan floden Jordan och Medelhavet där israeliterna levde - det som numera är den judiska nationen Israel - var på den tiden 'Kanaans land'.

Varför talar bibeln om Juda OCH Israel?
Det som bibeln kallar Israels folk (eller 'Israels barn') är de 12 stammar som var ättlingar till patriarken Israel, som från början hette Jakob.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.