Följ Bibelfrågan på Facebook

Judehat i bibelord?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Vad Paulus kritiserar är det judiska religiösa/politiska etablissemanget som han själv tidigare tillhört i egenskap av fariseisk rabbin.

Fråga: Jag bläddrade igenom Bibeln en dag och stötte på det här bibelcitatet i 1 Tess 2:15: 'Judarna dödade herren Jesus liksom de dödade profeterna, och oss har de förföljt. De trotsar Gud och är fiender till hela mänskligheten.' Jag tycker att det här bibelstycket riktar hat mot judarna. Med andra ord, det ger en negativ bild av judarna. Kan du ge en tolkning som ger en förklaring till stycket. (E.A.)

Aposteln Paulus, som skrev Tessalonikerbrevet, var ju själv jude liksom Jesus och de flesta av de personer i den Jesustroende församlingen som brevet är riktat till.

Det är alltså helt uppenbart att han inte använder ordet "judarna" i etnisk bemärkelse, och följaktligen inte syftar på det judiska folket. Det hade isåfall varit detsamma som att säga att han själv och de kristna, som ju nästan alla var judar, var "mänsklighetens fiender".

Vad han - liksom evangeliernas författare - syftar på när han använder uttrycket "judarna" är representanterna för den judiska religionen, det judiska prästerskapet som låg bakom avrättningen av Jesus och sedan förföljde de Jesustroende judarna.

Paulus uttrycker således inte någon kritik mot judarna som folk, utan bara mot det judiska religiösa/politiska etablissemanget (som han ju själv tidigare tillhört i egenskap av fariseisk rabbin) - på samma sätt som vi i dag kan kritisera de judiska politikerna och fördöma den judiska politiken och den judiska militärens övergrepp mot oskyldiga palestinier utan att det på något vis behöver innebära att vi hatar judar, fördömer judarna som folk eller ifrågasätter deras rätt till ett eget land och ett liv i fred.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Judehat i Matteusevangeliet?
I Matt 27:25 påstås att hela det judiska folket lade en förbannelse på sig själva och sina ättlingar med orden: "Hans [Jesu] blod komme över oss och våra barn". Hur kan någon på fullaste allvar tro att judar eller några andra skulle uttala en sådan förbannelse över sig själv och sina barn?

Sabbaten och den kristna kyrkan
En vän till mej som är kristen har börjat tro att sabbaten är på lördagen och inte på söndagen och vill att alla kristna församlingar ska ändra gudstjänstdag till lördag.

Är judarna djävulens barn?
Har det judiska folket djävulen till far, som det står i Joh 8:44?

Bibelns helger - Herrens högtider
På vilket sätt har vi ändrat våra högtider i förhållande till de judiska? Varför sammanfaller inte våra högtider med de judiska? Är det Rom som ligger bakom?

Konstantins söndagslag
Var finns originaldokumentet som ändrade sabbaten till söndagsfirande? Det är väl Konstantin, men var står det?

Sabbat och söndag
Varför har de kristna söndagen som vilodag? Vad finns det för bibliska belägg för detta? Vilka är motiven, då det enligt vad jag kan förstå strider mot sabbatsbudet? Jag är själv av judisk släkt och vet att lördagen motsvarar den sjunde dagen som bibeln nämner.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.