Följ Bibelfrågan på Facebook

144 000 manliga oskulder

Bibelfrågan: Frågor och svar

På samma sätt som bibeln använder det bildliga uttrycket 'brud' för den kristna församlingen, använder den det bildliga uttrycket 'oskuld' eller 'jungfru' för att beskriva brudens/församlingens andliga 'renhet' - och ordet 'sköka' för att beskriva den avfälliga kyrkans otrohet och 'orenhet'.

Fråga: I Uppenbarelseboken finns ett stycke där 144 000 personer står och väntar på att få följa Lammet. Det står att de var "rena som jungfrur", ej befläckade av kvinnor. Betyder det att de 144 000 personer som (t ex enligt Jehovas vittnen) ska få följa Lammet och komma till himlen endast är män? (K.H.)

I den grekiska grundtexten står det inte "rena som jungfrur", utan endast "jungfrur" (parthenoi). Det ord som används här kan avse både kvinnor och män som aldrig har haft sexuellt umgänge, och motsvaras nog bäst av vårt moderna uttryck att någon är "oskuld" - något som man ju kan säga både om män och kvinnor.

Här rör det sig dock om en bildlig beskrivning. Uttrycken otukt, äktenskapsbrott etc används ofta på det viset i bibeln. Församlingen (både i gammal- och nytestamentlig tid) framställs symboliskt som någonting med kvinnligt förtecken (man säger alltså "hon" om kyrkan, den kristna församlingen är "Kristi brud", förbundet med Gud framställs som ett äktenskapsförbund, osv.) Följaktligen blir detta att befläcka sig eller orena sig (dvs att vara otrogen, begå äktenskapsbrott, ägna sig åt sexuella utsvävningar, otukt etc) ett bildligt uttryck för dyrkan av främmande gudar och trolöshet (otrohet) mot förbundet med Gud.

I Jes 1:21, Jer 2:20 och 3:6, Hes 16 och 23, Mika 1-7 och Hos 1-3 samt 4:13 finns exempel på hur Jerusalem och hela folket anses ha begått otukt (dvs befläckat sig) då de inte varit trogna sin Gud.

I Uppenbarelseboken i Nya testamentet möter vi samma framställningssätt i beskrivningen av Babylon (vilket sannolikt är en symbol för Rom), vars "otukt" är ett bildligt sätt att beskriva dess öppenhet för främmande religioner av alla slag.

När Johannes (i Uppenbarelseboken) talar om "den stora skökan" (Upp 14:1-5, 17:1-6, 19:1-8 och 21:9) står detta följaktligen inte för någon prostituerad i bokstavlig bemärkelse, utan för en religion eller ett kyrkoväsende som har svikit den (Gud) hon lovat sin trohet.

Denna avfälliga "sköka" (hora) ställs här som motsats till "Lammets rena brud" - och det är det som det bibelord, som du funderar på, handlar om.

Lika lite som "skökan" är en bokstavlig prostituerad, är "jungfrurna" (Lammets rena brud) några bokstavliga oskulder, utan människor som - till skillnad från "skökan" - förblivit trogna Gud. De har inte gjort sig skyldiga till något svek mot hans ord, inte varit "otrogna" mot Gud, utan försökt hålla fast vid hans vilja och leva efter den. De har försökt följa "Lammet" i alla avseenden - dvs försökt att alltid gå i Jesu fotspår.

På samma sätt som bibeln använder det bildliga uttrycket "brud" för den kristna församlingen, använder den det bildliga uttrycket "oskuld" eller "jungfru" för att beskriva brudens/församlingens andliga "renhet" - och ordet "sköka" för att beskriva den avfälliga kyrkans otrohet och "orenhet".

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vilken är den riktiga, kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Varför så många samfund?
När den urkristna kyrkan växte och det uppstod församlingar i länder med olika kulturer, kom kyrkan att färgas och formas av detta.

De kristna och judarnas bibel
Hur kommer det sig att de kristna har just judarnas gamla heliga böcker med i sin bibel?

Kallar inte Gud alla människor?
Det finns de som hävdar att Gud inte söker alla. Finns det stöd för en sådan åskådning i bibeln?

Guds ord och politik
Hur kan man blanda in politik och politiska tolkningar i Guds ord, som exempelvis när det gäller EU? Vad har andliga ting med politik och ekonomi att göra?

Avgudadyrkan i bibeln
Finns det någon biblisk berättelse om någon som gick emot det andra budordet: 'Du skall inte ha några andra gudar vid sidan av mig.'?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.