Följ Bibelfrågan på Facebook

Jehovas vittnen och andra

Bibelfrågan: Frågor och svar

Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa, och vad har ljuset gemensamt med mörkret...?

Fråga: Grundar sig Jehovas Vittnens rädsla för t ex förhållanden mellan vittnen och ickevittnen på någon bibelvers, eller är de bara rädda att deras medlemmar ska börja tänka självständigt och kritiskt? (A.B.)

Jehovas vittnen grundar sitt ställningstagande i första hand på Paulus uppmaningar till de troende att inte vara tillsammans med icketroende - en i vissa fall säkert befogad varning, eftersom vi människor ju faktiskt har lätt för att låta oss påverkas av andra, i synnerhet om det handlar om känslomässiga relationer som t ex vänskaps- eller kärleksförhållanden, och Paulus befarade att de kristna skulle komma att svikta i sin tro om de lät sig utsättas för inflytande från icke troende:

"Gå inte i par med de otroende. Vad har rättfärdighet med laglöshet att skaffa, och vad har ljuset gemensamt med mörkret? Hur rimmar Kristus med Beliar, och vad förenar den troende med den otroende? Hur kan Guds tempel förenas med avgudar?

Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: 'Jag skall bo och vandra mitt ibland dem och vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.' Därför säger Herren: 'Dra bort från dem och skilj er från dem. Rör inte vid det som är orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara en fader för er, och ni skall vara mina söner och döttrar', säger Herren, allhärskaren" (2 Korintierbrevet 6:14)

"Därför besvär jag er för Herrens skull: lev inte längre som hedningarna" (Ef 4:17)

"Ha... ingenting med dem att göra" (Ef 5:7)

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad har kristna gemensamt?
Det finns ju ett otal kristna riktningar med olika inställningar i oika frågor. Finns det någonting som alla kristna har gemensamt?

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Behövs kyrkan?
Den kristna kyrkan, den kristna församlingen, är nämligen en organisation som består uteslutande av människor som Gud har utvalt, kallat, lett till omvändelse och gett sin Heliga ande

Om man lämnar Jehovas vittnen...
Jag har hört att människor som lämnar Jehovas vittnen stängs ute helt. Man pratar inte med dem och så, även om det är släktingar och grannar. Är det sant och varför gör man isåfall på det viset?

Vem är kristen?
Enligt Jehovas Vittnen har de ensamrätt på att få kallas 'kristna'. Varför? Jag har väl genom dopet och konfirmationen också rätt att kalla mig kristen?

Jehovas vittnens särdrag
Vad är det egentligen som skiljer Jehovas vittnen från kristendomen?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.