Skriv ut den här sidan          Dela på Facebook

Om man lämnar Jehovas vittnen...

Bibelfrågan: Frågor och svar

'Jag uppmanar er, bröder, att se upp med dem som vållar splittring och lockar till avfall från den lära som ni har undervisats i.

Fråga: Jag har hört att människor som lämnar Jehovas vittnen stängs ute helt. Man pratar inte med dem och så, även om det är släktingar och grannar. Är det sant och varför gör man isåfall på det viset? Och hur går det om man är gift med någon som lämnar församlingen? (F.K.)

Jag uttalar mig ogärna om olika organisationers policy i enskilda frågor (det enklaste är att du vänder dig direkt till Jehovas vittnen och frågar dem), men såvitt jag förstår baserar JV sitt agerande gentemot f d medlemmar bland annat på följande bibelord:

"Den som inte förblir i Kristi lära utan går andra vägar, han har inte Gud... Om någon kommer till er utan denna lära, skall ni inte släppa in honom i ert hem och inte hälsa honom välkommen. Den som välkomnar honom gör sig till hans medbrottsling" (2 Joh 9-11)

"Jag uppmanar er, bröder, att se upp med dem som vållar splittring och lockar till avfall från den lära som ni har undervisats i. Håll er undan från dem" (Rom 16:17)

"Ty människor som har avfallit fast de en gång har blivit upplysta och smakat den himmelska gåvan, fått del av helig ande och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter, dem är det omöjligt att på nytt föra till omvändelse" (Hebr 6:4-6)

Det innebär att om ett Jehovas vittne som avfallit och lämnat organisationen betraktas som definitivt förlorad och dessutom ett "andligt hot" mot dem som är kvar i församlingen, kan man anta att vederbörande inte blir bemött på samma sätt som innan, utan att man tar avstånd från den personen.

Hur det avståndstagandet kommer till uttryck då det gäller människor som är nära vänner, gifta eller nära släktingar, kan jag däremot inte svara på.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad har kristna gemensamt?
Det finns ju ett otal kristna riktningar med olika inställningar i oika frågor. Finns det någonting som alla kristna har gemensamt?

Jehovas vittnen och andra
Grundar sig Jehovas Vittnens rädsla för t ex förhållanden mellan vittnen och ickevittnen på någon bibelvers, eller är de bara rädda att deras medlemmar ska börja tänka självständigt och kritiskt?

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Vem är kristen?
Enligt Jehovas Vittnen har de ensamrätt på att få kallas 'kristna'. Varför? Jag har väl genom dopet och konfirmationen också rätt att kalla mig kristen?

Varför blev människor kristna?
Det enda skälet till att bli kristen - och förutsättningen för att kunna bli det - var då liksom nu att man övertygats om att snickaren Jesus från Nasaret var Kristus.

Jehovas vittnens särdrag
Vad är det egentligen som skiljer Jehovas vittnen från kristendomen?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.