Följ Bibelfrågan på Facebook

Jehovas vittnen och blodet

Bibelfrågan: Frågor och svar

Jehovas vittnen anser att förbudet att förtära blod även omfattar tillförsel av människoblod.

Fråga: Jag undrar varför Jehovas vittnen är emot blodtransfusioner? (C.M.)

Jehovas vittnen utgår i sitt ställningstagande från bibelns förbud mot att förtära blod, så som det framställs i bland annat 1 Mos 9:3-4, 3 Mos 3:17, 7:26, 17:10-16 och 19:26, 5 Mos 12:23 och Apg 15:19-20, 28-29.

Vad det åsyftas på alla de här ställena är naturligtvis djurblod (blodmat, offerblod etc), men Jehovas vittnen anser att förbudet även omfattar människoblod.

Vidare likställer man blodtransfusioner med förtärande av blod, enligt resonemanget att exempelvis tillförande av näring genom dropp är likställt med tillförande av näring via munnen, eller att det inte har någon betydelse om ett narkotiskt preparat intas i tablettform eller upplöst och injicerat i en åder.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Jehovas vittnens särdrag
Det mest karakteristiska för Jehovas vittnen är att man är noga med att använda sig av Guds namn, hebreiska JHVH, som man utläser Jehova.

Evigt liv trots blodbyte?
När jag föddes var min föräldrar tvungna att ta beslutet att byta blod på mig.Betyder det att jag inte är berättigad till att komma till min Faders hus den dag jag dör?

Organdonation
Bibeln talar om den troendes kropp som den heliga andens tempel - Guds och Jesu andes tempel - kärlekens andes tempel - och förklarar att vi ska ära Gud med vår kropp.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.