Följ Bibelfrågan på Facebook

Jehovas vittnens särdrag

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det mest karakteristiska för Jehovas vittnen är att man är noga med att använda sig av Guds namn, hebreiska JHVH, som man utläser Jehova.

Fråga: Vad är det egentligen som skiljer Jehovas vittnen från kristendomen? (I.B.)

Det är flera olika saker som skiljer Jehovas vittnen från andra samfund inom kristenheten. Vad man i första hand kan peka på är att JV anser:

 • att man ska använda sig av Guds namn (hebreiska JHVH, som man utläser Jehova);
 • att 144 000 rättroende människor (Jehovas vittnen) ska regera över jorden från himmelen tillsammans med Kristus;
 • att Kristus sedan år 1914 härskar aktivt som kung över hela jorden;
 • att den "yttersta tiden" har pågått sedan 1914 och att några som levde då kommer att få se Jesu återkomst;
 • att Jesus inte avrättades på ett kors utan på en enkel påle;
 • att man ska avhålla sig från blod både i föda och genom transfusioner;
 • att man inte ska fira födelsedagar, påsk, jul etc;
 • att man inte ska göra militär tjänst;
 • att helbrägdagörelse, tungotal och andens övriga gåvor upphörde redan under den första församlingens tid;
 • att Jesus är Guds son men inte Gud;
 • att Jesus var ängeln Mikael innan han föddes på jorden;
 • att korset/krucifixet är en "avgudasymbol";
 • att Jesu återkomst ägde rum 1914 och att han nu är osynligt närvarande på jorden;
 • att kvinnor som ber i församlingen måste ha någon huvudbonad på sig;
 • att treenigheten (att Gud består av Fader, Son och Ande) är en hednisk villfarelse.

Det här är några av de saker som skiljer JV från andra samfund, men det finns fler. Samtidigt ska man komma ihåg att många troende i andra samfund instämmer i en eller flera av sakerna ovan.

Många kristna avhåller sig från blodmat. Att vägra värnplikt är inget JV är ensamma om. Och även Svenska kyrkan och alla frikyrkor håller med om att (ett av) Guds namn är Jehova eller Jahve...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Om man lämnar Jehovas vittnen...
Jag har hört att människor som lämnar Jehovas vittnen stängs ute helt. Man pratar inte med dem och så, även om det är släktingar och grannar. Är det sant och varför gör man isåfall på det viset? Och hur går det om man är gift med någon som lämnar församlingen?

Är det fel att skåla?
Min mamma är ett Jehovas vittne. Vid festliga tillfällen då man ska skåla med varandra så gör inte min mamma det. Hon säger att skål betyder döda. Är det sant? Och om det är sant, var nånstans i bibeln står det något om det?

Jehovas vittnen och andra
Grundar sig Jehovas Vittnens rädsla för t ex förhållanden mellan vittnen och ickevittnen på någon bibelvers, eller är de bara rädda att deras medlemmar ska börja tänka självständigt och kritiskt?

Jehovas vittnen och bön till Jesus
Är det fel enligt Jehovas vittnen att be till Jesus?? Och i så fall varför??

Jehovas vittnens bibelöversättning
Jag skulle vilja få reda på lite bakgrundsfakta om Nya Världen-översättningen, den bibel som Jehovas vittnen använder sig av.

Vem är kristen?
Enligt Jehovas Vittnen har de ensamrätt på att få kallas "kristna". Varför? Jag har väl genom dopet och konfirmationen också rätt att kalla mig kristen?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.