Följ Bibelfrågan på Facebook

Jehovas vittnen och bön till Jesus

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Är det fel enligt Jehovas vittnen att be till Jesus?? Och i så fall varför?? (C./M.)

Jehovas vittnen menar att Jesus inte är Gud utan "Guds unika son" - gudalik, gudomlig, en gud, men inte Gud - som visserligen fanns hos Gud innan allting blev till, men inte var, eller är, ett med Fadern. I stället anser man att Kristus är identisk med den andevarelse som också går under namnet "ärkeängeln Mikael". "Kristus" och "Mikael" skulle således vara två namn på en och samma person. "Mikael" var enligt Jehovas vittnen det namn Guds son hade innan han kom till jorden och det namn han varit känd under sedan han återvände till himlen.

Eftersom bibeln säger att vi endast ska tillbedja Gud och ingen annan blir konsekvensen att Jehovas vittnen anser det vara fel att be till Jesus och att bönen ska riktas direkt till Gud.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur kan Gud höra alla böner?
I dag finns det sex miljarder människor i världen. Hur kan Gud höra alla människors böner?

Bönesvar
Varför svarar inte Gud på mina böner? Varför visar han mig inte sin omtalade kärlek?

Att be till Gud
Många ser bönen som någonting mystiskt eller gåtfullt, eftersom de inte inser att det helt enkelt handlar om att prata med Gud.

Bön enligt Guds vilja?
Hur kan jag veta om jag ber i enlighet med Guds vilja för mig eller för andra? Kan du ge mig konkreta exempel?

Bön och bönesvar
Jag skulle vilja ha exempel på bibelställen i Nya testamentet som talar om bön och bönesvar.

Bör man be till Gud i ensamhet?
Jesus uppmanade sina lärjungar att prata med Gud så som man pratar med en nära vän, som man vet lyssnar och bryr sig.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.