Följ Bibelfrågan på Facebook

Vilka var kanaanéerna?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag skulle vilja veta mer om detta folkslag som nämns i Matteus 15:22, vilka de var och var i Mellanöstern de bodde under "Jesus tid". Det grekiska ordet är cananaia i manuskriptet av Matteus 15:22. I Markus 7:26 nämns det att de har syrisk-fenikisk härkomst. Och vad är skillnaden mellan Matteus och Markus benämningar på folket? (J.A.)

Det grekiska namnet på det område som i bibeln kallas Kanaan var ursprungligen Fenicien. Namnet tros härröra från det grekiska ordet för purpur, phoinix, och kommer av att invånarna i Kanaan var kända för sin purpur som utvanns ur murexsnäckans skal och som man var stora exportörer av. Grekerna kallade följaktligen invånarna i det här området för fenicier, medan de själva kallade sig kanaanéer.

När israeliterna trängde in söderifrån i Kanaans land efter fångenskapen i Egypten (ca 1400 f Kr) utgjordes befolkningen där av olika stammar. Flera av de här kanaaneiska stammarna drog sig norrut, och Kanaan/Fenicien kom följaktligen att bli det område som låg norr om Israel, det som i dag är Libanons och Syriens kust.

Fenicien var alltså inget rike utan ett område som huvudsakligen var bebott av kanaaneer, men också invandrare från andra håll. "Fenicier" var således ingen etniskt homogen grupp, utan benämningen stod helt enkelt för "människorna som bodde i purpurfärgens land". Befolkningen var organiserad i politiskt självständiga stadsstater med egna kungar och egna mynt.

På Jesu tid gränsade Fenicien i söder till det nordliga palestinska landskapet Galileen och det tillhörde (liksom Palestina) den romerska provinsen Syrien (därav benämningen "Syrofenicien"). Ett par av områdets största och förnämsta städer var Tyrus och Sidon som låg precis norr om Galileen.

När det gäller bruket av benämningarna "syrofenicier" och "kanaaneer" i bibeln så används de synonymt. I Septuaginta - den judiska översättningen av GT till grekiska - används ordet "syrofenicier" där det i den hebreiska texten står "kanaanéer". Och där har vi då också förklaringen till de båda evangelisternas olika ordval.

Matteus skrev sitt evangelium för judar och använde följaktligen den judiska benämningen på kvinnan, dvs kanaaneiska, och berättade att hon bodde på Tyrus och Sidons område.

Markus evangelium är däremot skrivet för ickejudar (greker) och därför använder han den grekiska benämningen "syrofenicisk" och nämner även att kvinnan var grek (dvs någon av hennes föräldrar var grek).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad omfattar det utlovade landet Kanaan?
Jag undrar hur stort landet var som Gud lovade bort till de efterkommande i Moseboken. De ställen som som står i bibeln finns ju inte i dagens kartböcker. Går det att på ett ungefär beskriva ytan?

När uppkom namnet Palestina?
När började man kalla judarnas land för Palestina? Från början hette det väl Israel?

Kuststaden Sidon i forna dagar
Evangelierna berättar om hur Jesus "drog sig undan" till trakten kring kuststaden Sidon, vid foten av Libanon i Fenicien, norr om Palestina.

Tyros i forna dagar
Tyros var en stor och inflytelserik fenicisk kuststad, med purpurindustri och export av ceder och cypress från Libanon, vid Medelhavet några mil norr om Galileen. Halva staden låg på en klippö 800 meter från land, förbunden med fastlandsdelen genom en pir. Jesus besökte området kring Tyros vid åtminstone ett tillfälle.

Bodde judarna i Israel?
Var i bibeln står det att judarna bodde i ett land som heter Israel?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.