Följ Bibelfrågan på Facebook

Kommer aborterade barn till himlen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Hela vår eviga framtid avgörs av huruvida vi väljer att ta emot Guds erbjudande om hans hjälp eller förkasta det.

0 Fråga: Vad händer med mitt barn, som jag tog bort innan det hann födas? Kommer det till himlen eller är det borta för alltid? (L.R.)

Guds syfte med varje individ som blir till är att hon slutligen ska bli hans avbild, en varelse som är lik honom - evig, andlig, oändlig. Den här fysiska tillvaron som dödliga människor är alltså inte alls målet, utan bara den första fasen, den första etappen, av den skapelseprocess som Gud satte igång då han skapade den första människan.

Gud är fortfarande i full färd med att skapa sitt största mästerverk. Och syftet med den etapp vi människor befinner oss i just nu - den här temporära fysiska tillvaron - är att Gud ska kunna forma oss med sin ande och göra oss redo för det slutliga steget, förvandlingen till Guds färdiga avbild, någonting som bara är möjligt om vi är villiga att låta honom göra det.

Enligt bibeln befinner vi oss alltså mitt i vår egen skapelseprocess, där vi själva skapar förutsättningarna för våra fortsatta steg. Hela vår eviga framtid avgörs av huruvida vi väljer att ta emot Guds erbjudande om hans hjälp eller förkasta det. Men för att vi ska kunna göra det valet och fatta det beslutet måste vi naturligtvis få kännedom om - och förstå - de alternativ som står till buds.

Genom alla tider, liksom i vår tid, har människor levt och dött utan att ha nått av Guds kallelse. Människor som levde och dog av ålderdom i det forna Egypten eller det gamla Grekland, i Sydamerikas berg, bland incas och azteker eller i Borneos djungler. Människor som dukade under för sjukdomar och svält eller stupade i krig. Barn som dödades innan de hann födas - eller dog redan i späda år. Men det betyder inte att deras möjlighet att få evigt liv är ute.

Gud skapade oss alla, varenda människa, med ett och samma syfte: att vi slutligen skulle bli hans avbilder, hans barn. Han vill inte att några av hans (blivande) barn ska gå förlorade, utan att alla en dag ska födas på nytt av Anden till evigt liv (Matt 18:14, Joh 3:6, 1 Tim 2:4 och 1 Joh 2:25).

Därför kommer alla människor som dött utan att ha kallats av Gud under det som brukar benämnas "församlingens tid", att uppstå och få samma möjlighet att erhålla evigt liv. Bibeln förklarar att människan blir människa vid befruktningen. Dessförinnan är hon bara två skilda celler utan mer "värde" än några andra celler i kroppen. Men i och med befruktningen bildas en ny, självständig individ som från det ögonblicket genomgår en kontinuerlig utveckling och mognad.

Bland dem som uppstår finns följaktligen också ditt barn och alla andra barn som dött eller dödats innan de hunnit födas, genom missfall eller aborter eller i samband med förlossningen.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Guds avbilder - hur då?
Vad menas med att vi ska bli 'Guds avbilder'?

När ska alla uppstå?
När ska alla människor uppstå? Uppstår alla på en gång eller har en del redan uppstått?

Livet på jorden - en omväg?
Skapandet av Guds avbild måste obönhörligen börja med en fysisk tillvaro och "sluta" med ett evigt, andligt liv.

Vad händer alla som tillhör andra religioner?
Om jag nu enligt nya Testamentet måste tro att Jesus är Guds son för att komma till Guds rike, hur går det då med alla andra människor? Alla andra människor vilkas religioner har ett minst lika kärleksfullt budskap som vårt kristna.

Den andliga upståndelsekroppen
Efter uppståndelsen ska vi förvandlas till en andlig kropp, bli som änglarna. Då försvinner väl den person man var på jorden? Hur mycket av min person blir kvar till evigheten? Med ny kropp och nytt sinne är det ju inte jag längre.

Varför kallas församlingen 'förstling'?
På flera ställen i Bibeln talas om den kristna församlingen som 'förstlingsfrukten' som kommer att följas av den stora skörden.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.