Följ Bibelfrågan på Facebook

Kristen utan kyrka?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Guds församling utgörs av alla som har accepterat Jesus som Messias, bestämt sig för att följa honom och med Guds andes ledning strävar efter att leva med honom som förebild.

Fråga: Kan man kalla sig kristen även om man inte tillhör någon församling? (D.Å.)

Inget medlemskap i någon mänsklig organisation gör oss till kristna. Enligt bibeln är det enda avgörande om vi har Kristi ande, Guds heliga ande, inom oss:

"Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom" (Rom 8:9)

Och den heliga anden får vi som svar på vår bön (Luk 11:13) och vår tro (Gal 3:14). Genom att vi tror på att snickaren Y'shua från Nasaret var och är Messias/Kristus (Joh 20:31, Apg 9:22, 17:3, 18:5 och 18:28, samt 1 Joh 5:1)! Genom att vi tror på att Gud sände sin son att födas här på jorden och att han gav sitt liv (Joh 3:36) för att kunna ge oss det eviga liv som Gud avsett för oss ända sedan han skapade den första människan (Joh 3:16)! Genom att vi tror på Jesu ord, Jesu budskap, och håller fast vid hans ord (Matt 19:17).

När vi har Guds ande i oss, så innebär det att Kristus lever genom oss - inte bara bildligt talat, utan verkligen - så att hans personlighet, Guds eget väsen, Guds kärlek (1 Joh 4:8), kommer till uttryck i allt vi tänker och gör (Gal 2:20).

Då tillhör vi honom! Då tillhör vi den församling som Jesus gav upphov till under de där månaderna då han vandrade omkring i Palestina och som Gud själv fortsätter att kalla människor att bli medlemmar i - den församling som utgörs av alla de människor som har accepterat Jesus som Messias, bestämt sig för att följa honom och med Guds andes ledning strävar efter att leva med honom som förebild - oavsett vilka människoskapade församlingar de tillhör (eller inte tillhör).

Då är vi kristna!

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Katoliker, ortodoxa och protestanter
Vad avser de tre kyrkorna (ortodox, protestantisk, katolsk)?

Varför så många samfund?
När den urkristna kyrkan växte och det uppstod församlingar i länder med olika kulturer, kom kyrkan att färgas och formas av detta.

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Det finns ju en mängd olika kyrkor, katolska och protestantiska, Svenska kyrkan och frikyrkor av alla slag. Hur kan man veta vilken kyrka som är den 'riktiga', alltså den som Jesus startade en gång i tiden?

Vad är ekumenik?
Ordet ’ekumenik’ används i samband med verksamhet som har till syfte att åstadkomma kristen och kyrklig enhet.

Varför blev människor kristna?
Det enda skälet till att bli kristen - och förutsättningen för att kunna bli det - var då liksom nu att man övertygats om att snickaren Jesus från Nasaret var Kristus.

Den första kristna församlingen
Finns det några bra ställen i Bibeln, förutom Apostlagärningarna, där man kan läsa om den första kristna församlingen?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.