Följ Bibelfrågan på Facebook

Fick Kain något straff?

Bibelfrågan: Frågor och svar

"När du brukar jorden skall den inte längre ge dig sin gröda. Kringflackande och hemlös skall du vara på jorden..."

Fråga: Jag undrar vad som egentligen hände efter det att Kain mördat sin broder Abel. Fick han sitt straff? Hur lyder den egentliga historien? (N.)

Kain blev "utvisad på livstid". Gud drev bort honom "från åkerjorden", vilket innebar att han tvingades flytta bort från den bördiga marken i landet Eden där han hade arbetat som jordbrukare. Och Herren sa till honom:

"När du brukar jorden skall den inte längre ge dig sin gröda. Kringflackande och hemlös skall du vara på jorden" (1 Mos 4:12)

Det var Kains straff.

Efter att ha blivit bortdriven från sina hemtrakter begav sig Kain till landet Nod, öster om Eden, där han bosatte sig tillsammans med sin hustru och anlade en stad (sannolikt en större, befäst by) som han uppkallade efter sin son Hanok (Enok).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Kain stadsbyggaren
Det hebreiska ordet för 'stad' - 'ir' - betyder ordagrant 'muromgärdad bosättning'.

Gud och Kains offer
Hur kunde Gud bete sig så orättvist som han gjorde mot Kain? Varför tog han inte emot Kains offergåva?

Varifrån fick Kain och Set sina fruar?
Adam och Eva fick sönerna Kain, Abel och Set. Kain for till landet Nod och kände sin hustru som födde Hanok. Varifrån fick Kain sin hustru? Och varifrån fick Set sin hustru?

Edens lustgård?
Var låg Edens lustgård? Eller var kanske hela jorden ett enda paradis?

Kunskapens träd i Edens lustgård
Hur kunde ett träd ge Adam och Eva kunskap och varför lät Gud ett sånt träd växa där om ändå ingen skulle få äta av det och få kunskapen?

Var ligger paradiset?
Det område i landet Eden där 'lustgården' en gång låg var troligen någonstans i nuvarande Irak

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.