Följ Bibelfrågan på Facebook

Begick katolska kyrkan folkmord?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Sammanlagt lär under perioden 1400-1900 cirka 90 procent av de amerikanska indianerna (någonstans mellan 30 och 100 miljoner - beräkningarna skiljer sig avsevärt) ha dödats av europeer, antingen avsiktligt eller på grund av sjukdomar som man förde med sig från Europa.

Fråga: Katolska kyrkan försökte utrota Västindiens indianer. Hur många miljoner indianer dödade katolikerna. Hur många miljoner har katolikerna sammanlagt dödat i religionens namn? (K.P.)

Den katolska kyrkan har gjort sig skyldig till mycket dödande (korstågen, inkvisitionen etc etc), men lika lite som de protestantiska kyrkorna har den haft något intresse av att utrota folk.

Skulden för utrotningen av indianerna som levde i Västindien, dvs de Karibiska öarna (huvudsakligen kariber som drivit bort de ursprungliga invånarna, arawakerna) måste nog läggas helt på den spanska staten. Att spanjorerna som kom först till Västindien var katoliker, betyder ju inte att den katolska kyrkan låg bakom deras illdåd mot indianerna, som antingen förslavades eller dödades då de försökte försvara sig mot inkräktarna.

Vad de katolska präster, som följde med de spanska erövrarna gjorde var inte att mörda indianer, utan att upprätta missionsstationer i syfte att omvända dem till kristendomen - något man inte hade några större framgångar med. Att den katolska kyrkan gav sitt stöd åt upptäcktsresor och koloniseringar av nya områden berodde ju enbart på att man ville sprida kristendomen till ännu fler folk - inte att man ville utrota folk. Här är, i engelsk översättning, den påvliga bulla som redovisar den katolska kyrkans intresse i, och syn på, upptäcktsfärderna västerut.

(Det tycks som om påven hade en mycket naiv syn på de västindianska indianernas religiositet och möjligheterna att omvända dem till den katolska läraan.) 

Vad det gäller antalet indianer i Karibien som föll offer för spanjorerna, så berättar den spanske katolske prästen Bartolomé de las Casas, som för övrigt var den främste försvararen av indianerna mot de spanska erövrarnas övergrepp och mord, att det fanns sex miljoner indianer i Karibien före spanjorernas ankomst. År 1509 återstod endast 60 000...

Sammanlagt lär under perioden 1400-1900 cirka 90 procent av de amerikanska indianerna (någonstans mellan 30 och 100 miljoner - beräkningarna skiljer sig avsevärt) ha dödats av europeer, antingen avsiktligt eller på grund av sjukdomar som man förde med sig från Europa. Hur den kyrkliga tillhörigheten bland förövarna var fördelad mellan katolicismen och protestantismen (efter reformationen på 1500-talet) är omöjligt att säga. Men det finns inga uppgifter någonstans som vittnar om att vare sig den katolska kyrkan eller någon protestantisk kyrka skulle ha initierat, medverkat till eller ens gett sitt stöd till utrotning av den amerikanska urbefolkningen.

Antalet karibiska och Syd- och Nordamerikanska indianer som katolikerna (om man därmed syftar på den katolska kyrkan) dödade var följaktligen noll. Däremot dödades alla de indianer, som dödades, av protestanter och katoliker, eftersom sannolikt alla de europeer som erövrade den amerikanska kontinenten var medlemmar (från födseln) av endera kyrka.

Tyvärr fanns det inte många kristna bland de europeer som lade beslag på Amerika...

När det gäller frågan om hur många miljoner katolikerna sammanlagt dödat i religionens namn, så är den praktiskt taget omöjlig att besvara. Lika omöjlig att besvara som frågan hur många protestanterna har dödat i religionens namn. De flesta "religionskrig" har haft både religiös och politisk bakgrund. Vi måste ju komma ihåg att även om deltagarna i ett krig, en erövring eller ett rent folkmord tillhör en viss religion eller kyrka, så behöver inte organisationen i fråga vara ansvarig för det som sker.

Om vi till exempel ser på våra gamla svenska krig så måste vi ju konstatera att alla som dödades av exempelvis Karl XII:s  soldater dödades av protestanter, eftersom de svenska soldaterna av födseln tillhörde den protestantiska kyrkan. Men det innebär knappast att det var "protestanterna" (i betydelsen den protestantiska kyrkan) som utrotade dem. Likaså är ju de flesta skandinaver som slåss mot de muslimska talibanerna  i Afghanistan protestanter, men det betyder inte att den protestantiska kyrkan är inblandad. Och av de amerikaner som slogs i Irak var cirka en fjärdedel katoliker - men ingen av dem dödade några irakier på uppmaning av katolska kyrkan.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur många har kristendomen dödat?
Många påstår att kristendomen dödat fler än Hitler och Stalin. Men hur sant är det egentligen? Finns det några beräkningar på hur många som kristendomen har dödat?

Inkvisitionen
Vad var 'inkvisitionen' för nånting?

Bibliskt stöd för korstågen?
I alla tider har det utförts otaliga fruktansvärda grymheter i kristendomens namn - av korstågsriddare, av conquistadorer och av häxbrännande präster.

Hur kan du vara kristen?
Alla kristna sägs vara goda människor som är emot våld och mord. På vikingatiden dödade man för att få andra att bli kristna. Man våldtog och hade ihjäl kvinnor och barn. Tycker ni kristna verkligen att det var rätt? Hur kan ni stå för den tron?

Vem är kristen?
Enligt Jehovas Vittnen har de ensamrätt på att få kallas "kristna". Varför? Jag har väl genom dopet och konfirmationen också rätt att kalla mig kristen?

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Kristenheten är splittrad i tusentals olika samfund över hela världen. Hur kan man veta vilken som är den rätta församlingen, den som Jesus en gång startade?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.