Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur började den Katolska kyrkan?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Den kristna församlingen började tidigt kalla sig "allmännelig", "katholikos" på grekiska.

Fråga: Hur började den katolska kyrkan? Varför blev den en egen kyrka? (S.)

Den katolska kyrkan är faktiskt den ursprungliga kristna kyrkan. Den "föddes" alltså i och med att de första Jesustroende började samlas i Jerusalem i väntan på att Jesus (Messias) skulle komma tillbaka från himlen som han lovat och upprätta Guds rike på jorden.

Sedan växte den och spred sig successivt i och med att församlingen i Jerusalem skickade ut missionärer till alla de judiska kolonier som fanns i länderna runt Medelhavet för att berätta för dem att Messias hade kommit, men blivit avrättad och skulle komma tillbaka igen.

Redan tidigt började den Jesustroende församlingen påpeka att den var "universell", dvs den omfattade alla människor oavsett om de var judar eller ej. Eftersom "universell" eller "allmännelig" heter "katholikos" på grekiska (som var den tidens riksspråk), kom den kristna församlingen att kallas "den katolska kyrkan".

Med tiden kom den kristna församlingen i Rom att bli mer och mer dominerande, och dess biskop (som kallades "papa" på latin, vilket senare blev "påve" på svenska) kom att betraktas som överhuvud över alla församlingarna i den västra delen av det romerska riket. De beslut som fattades i den "katolska kyrkan" i Rom (även kallad "den romersk-katolska kyrkan") kom att gälla överallt dit den kristna läran spred sig.

Så fortsatte det ända till 1500-talet, då den katolske munken Martin Luther opponerade sig mot en del missförhållanden som under årens lopp uppstått inom kyrkan och han lämnade den. Andra gjorde likadant och dessa som protesterade mot olika regler, trosläror och ritualer som växt fram inom kyrkan kallades för "protestanter". Snart började de "protestantiska" tankarna sprida sig och man bildade nya egna församlingar, som inte betraktade påven i Rom som sin högste ledare. Och så hade den ursprunglig kyrkan delats upp i en katolsk och en protestantisk del.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Påvens roll genom tiderna
Vad gör påven och vilken roll har påven haft genom tiderna?

Vilken är den riktiga kristna församlingen?
Det finns ju en mängd olika kyrkor, katolska och protestantiska, Svenska kyrkan och frikyrkor av alla slag. Hur kan man veta vilken kyrka som är den 'riktiga', alltså den som Jesus startade en gång i tiden? För nån måste väl vara det, eller hur?

Kristendom och katolicism
Vad är det för skillnad på kristendomen och katolicism?

Varför så många samfund?
Hur kommer det sig att det finns så många olika samfund som alla skiljer sig åt lite grand? Vore det inte bättre om alla slog sig ihop till en enda kristen församling?

Katoliker, ortodoxa och protestanter
Vad avser de tre kyrkorna (ortodox, protestantisk, katolsk)?

Den katolska och den ortodoxa kyrkan
Vad är det för skillnad på katoliker och ortodoxa?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.

Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.