Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför inte koka kalven i kons mjölk?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Herren förklarade för Mose att han inte skulle låta sitt folk ta efter de religiösa sederna i det land dit de kom.

Fråga: I 2 Mos 34:10-26 talar Herren om ett förbund. Han säger och avslutar med "Du skall icke koka en killing i dess moders mjölk". Direkt efter detta, i 2 Mos 34:27 säger Herren ”Teckna upp åt dig dessa ord; ty i enlighet med dessa ord har jag slutit ett förbund med dig och med Israel.” Är alltså de "tio" Guds bud de regler han ger Mose i 34:12-26? Är en av Guds viktigaste regler att man inte får koka en killing i dess moders mjölk? (O.A.)

Nej, det är inte en av Guds viktigaste regler...

I 2 Mos kap 32 berättas om hur Moses krossar de två stentavlorna där de tio budorden (de finns redovisade i 2 Mos 20:1-17) finns nedskrivna. 

I kap 34 får Mose så till uppgift att hugga ut två nya stentavlor där Gud säger att han ska skriva "samma ord som stod på de förra tavlorna" (2 Mos 34:1). Sedan berättas om hur Mose går upp på Sinai igen med de två stentavlorna.

Uppe på berget, där Mose stannar i nästan en och en halv månad, förklarar Herren för honom att han inte ska låta sitt folk beblanda sig med invånarna i de land dit de kommer och ta efter deras religiösa seder. Herren uppmanar dem att i stället fira tre stora högtider varje år -"det osyrade brödets högtid" (påsken) till minne av uttåget ur Egypten, veckohögtiden (pingsten) och bärgningshögtiden (lövhyddohögtiden) - och han beskriver vad de ska offra och hur det ska presenteras.

Det är i detta sammanhang det här med killingen och mjölken nämns. Denna regel finns även i 2 Mos 23:19 och 5 Mos 14:21 och också där nämns den tillsammans med offret. Eftersom hela sammanhanget berör högtiderna och tillvägagångssättet vid frambärandet av offren (och inte tillagandet av middagsmaten) har man antagit att detta förfarande (att koka offerkalven i kons mjölk) ingick i de kringboende folkens fruktbarhetsriter och att det här påpekandet följaktligen var en förmaning till israeliterna att inte ta efter dessa seder.

Alla de här uppmaningarna ingick i Herrens överenskommelse - förbund (testamente) - med israeliterna (2 Mos 34:27) och Herren sa åt Mose att skriva ner alltihop, vilket han förmodligen också gjorde eftersom det finns bevarat...

Slutligen, i vers 28 berättas att "han skrev på tavlorna förbundets ord, de tio orden", dvs samma tio budord som stått på de förra tavlorna som Mose krossade (och som alltså finns redovisade i 2 Mos 20:1-17).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Gamla testamentets lagar
Det främsta syftet med dessa regler som gavs till Israels folk var att särskilja dem från alla andra folk runt omkring.

Dagsaktuella budord
Hur aktuella kan de tio budorden anses vara i dag?

Vilka är 'Tio Guds bud'?
De tio budorden (dekalogen), de bud som Gud gav till mänskligheten vid Sinai - inristade på två stentavlor - finns återgivna på två ställen i bibeln.

Bokstaven dödar men Anden ger liv
Vad är innebörden i uttrycket att "bokstaven dödar men anden ger liv"? Om lagens bokstav dödar, varför gav då Gud oss den?

Får en kristen begå lagbrott?
Jag undrar hur man som kristen ska ställa sig till lagen. Får man bryta mot den om lagen i sig själv strider mot Guds ord?

Lagens förbannelse
Paulus säger ju att vi blir fria från lagens förbannelse när vi blir frälsta. Men varför gav Gud oss över huvud taget en lag som är en förbannelse?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.