Följ Bibelfrågan på Facebook

Speciella kläder för kristna?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Paulus var väl medveten om hur viktigt det var att ta seden dit man kom.

Fråga: Jag och några vänner forskar lite om klädsel i olika religioner. Jag söker efter typiska kristna kläder, men det är svårt att hitta. Kristendomen är ju en ganska fri religion - iallafall i Sverige. (A.N.)

Den kristna kyrkan har aldrig haft några särskilda regler vad det gäller kläder. Det finns med andra ord inga typiska "kristna kläder".

Däremot har det alltid ansetts att en kristen ska klä sig anständigt och enkelt, dvs inte färggrant, pråligt, utmanande och med en massa smycken, smink etc (det blir mest den kvinnliga klädseln man pratar om). Men inte heller vad det gäller detta har det funnits något generellt kyrkligt direktiv, och det är nog främst inom en del frikyrkor - på 1800- och 1900-talet - som den här tanken har varit riktigt framträdande.

Inom de svenska frikyrkorna har det till exempel funnits - ofta outtalade - "regler" vad det gäller håret (en kvinna skulle inte klippa håret, utan man drog i stället ihop håret i typisk knut i nacken), huvudbonaderna (en kvinna skulle bära hatt i gudstjänstlokalen) och kläderna (en kvinna skulle inte gå i manskläder, dvs byxor, i synnerhet inte på gudstjänster etc).

(Inom vissa kristna sekter, som exempelvis amishfolket, kan man däremot se att medlemmarna bär en speciell klädsel, men där handlar det egentligen inte heller om någon egentlig "kristen klädsel", utan bara om att man fortsätter att gå i kläder från en viss tidsepok. Även där är såvitt jag förstår själva grundtanken just enkelhet.)

Det ställe i bibeln som främst tar upp det här med klädseln i den kristna församlingen är 1 Kor 11, där Paulus talar om hur det bör vara vid gudstjänsterna i församlingen i Korint.

Vad Paulus ville ha sagt var att den som bad eller profeterade offentligt i församlingen även i sin klädsel skulle visa det hyfs och den vördnad man bör visa när man vänder sig till Gud. I Judeen - där man gick klädda ungefär som man gör i nutidens beduinbyar - innebar det att en man alltid hade huvudet betäckt vid gudstjänsten, men i den grekiska kultur där medlemmarna i församlingen i Korint levde var man alltid barhuvade vid heliga förrättningar.

Paulus var följaktligen väl medveten om hur viktigt det var att ta seden dit man kom. Om korinterna skulle ha haft huvudet betäckt när de bad till Gud, skulle det i den grekiska omgivningens ögon ha gett intrycket av att de inte visade sin Gud den vördnad de borde.

När Paulus skrev till församlingen i Korint utgick han alltså från vad som var passande respektive opassande på den tiden och i den kulturen. Vad han uppmnade medlemmarna i Korint var att klä sig på ett sätt som uttryckte vördnad inför Gud samtidigt som det inte gav ett ohyfsat eller udda intryck i omgivningens ögon (1 Kor 10:32), utan förhoppningsvis väckte respekt och intresse hos dem som kom att höra de profetiska orden.

När det gäller sådana här "regler", som handlar om att i sitt uppträdande visa respekt och aktning både i Guds och omgivningens ögon, måste vi alltså använda samma förnuft som Paulus själv och komma ihåg att han (liksom andra bibliska författare) naturligtvis uttalade sig med hänsyn till vad som ansågs vara hövligt, anständigt, hyfsat osv i de Medelhavsländer där de befann sig för 2000 år sedan.

Det går inte att överföra hans uppmaningar direkt till vår kultur, utan vi får försöka se vad som är hans grundtanke och sedan tänka i motsvarande tankebanor för vår tid. Sett till våra förhållanden i dag, i Europa, skulle det till exempel innebära att man inte klär sig i träningsoverall vid gudstjänsten eller har mössa på sig inomhus. Men vid en utomhusgudstjänst på norra Grönland i februari bör nog däremot även profeterande män ha något värmande på huvudet. Och hos ett djungelfolk i Amazonas, där nakenhet är naturligt och eventuella skylande kroppsprydnader/kläder är något som bara används vid olika magiska och sexuella riter, vore det allt annat än ett uttryck för vördnad att bära någon form av "kläder" vid en gudstjänst och i stället helt rätt att vara naken. I Sverige vore det knappast lämpligt om en man kom till gudstjänsten utklädd i klänning, men på flera Stilla havs-öar bär en man alltid "kjol" vid högtidliga tillfällen. Det som är anständigt i Honolulu eller Ghana är kanske inte anständigt i Piteå eller Forserum, osv. Och så vidare...

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hälsa varandra med en kyss...
I Romarbrevet 16:16 skriver Paulus att vi ska "hälsa varandra med en helig kyss". Varför följer vi inte den uppmaningen?

De kristna och bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna? Jag vet att Hebreebrevet talar om det nya förbundet, men så som jag tolkar det nya förbundet så är det bara att vi inte skall slakta djur längre, efteersom Jesus gav det ultimata offret

Hur instiftas äktenskapet?
Hur instiftas ett äktenskap enligt Bibeln? Finns det något specifikt ställe där det står att t.ex en ceremoni måste hållas för att äktenskapet ska vara korrekt?

Regler inom kristendomen
Vilka regler är det som gäller inom kristendomen och var kommer de ifrån?

Paulus och kvinnans roll i församlingen
Att alla är lika i Kristus och följaktligen har samma plikter som lemmar i Kristi kropp, församlingen, är den allmänna, generella och eviga principen.

Yoga och ayurveda
Är det ok för en kristen att testa yoga och ayurveda?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.