Följ Bibelfrågan på Facebook

Klagomuren

Bibelfrågan: Frågor och svar

'Klagomuren' är det enda som återstår av den mur som omgav Herodes tempel, det tempel som fanns på Jesu tid.

Fråga: Hur hög och bred är 'Klagomuren'? Varför heter den 'Klagomuren'? Hur gammal är den, vilka byggde den och varför? (D.G.)

Den mur som kallas "klagomuren" eller "västra muren" (Kotel Hama'aravi som den heter på hebreiska), är i själva verket den enda återstående delen av den mur som en gång i tiden omgav tempelområdet i Jerusalem. Det var kung Herodes som lät uppföra den här muren vid tiden för vår tideräknings början i syfte att utvidga den gård som omgav själva tempelbyggnaden (som han också renoverade). Arbetet påbörjades omkring år 20 f Kr och alltsamman stod färdigt år 64 e Kr.

Sex år senare intogs Jerusalem av romerska styrkor och då raserade man templet. Den här västra muren är det enda som återstår av den mur som omgav tempelområdet. På medeltiden började judarna vallfärda hit och man samlades vid muren för att sörja över det förlorade templet (därav namnet "klagomuren") och be till Gud om att templet en dag skulle byggas upp igen. Många troende judar förrättar sin morgonbön vid muren, och det är sed att besökare stoppar in lappar med böner i springor mellan stenarna i muren.

Västra muren är 4,5 meter tjock och totalt 485 meter lång, men den del av muren som vi ser på bilder från Klagomuren och som ligger vid ett stort torg är 58 meter bred och tornar upp sig 18 meter över marknivån. Den sträcker sig också nedåt under den nuvarande marknivån till berggrunden nedanför.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Templet i Jerusalem
Herodes tempel finns inte beskrivet i detalj i bibeln. Den främsta källan är historikern Josefos, som personligen såg byggnaden och beskrev arbetet i sina böcker om judarnas historia.

Jerusalems förstörelse
Den kristna församlingen i Jerusalem räddade sig ut ur staden och undan angriparna, tack vare att man tagit Jesu varning på allvar.

Hur många människor fanns det i Jerusalem?
Enligt vissa uppgifter ska det ha funnits upp emot 3 miljoner människor i Jerusalem den påsk Jesus korsfästes. Är det verkligen möjligt?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.