Följ Bibelfrågan på Facebook

Har läkare rätt att klona

Bibelfrågan: Frågor och svar

Kristendomen säger inget om vad som är eller ska vara tillåtet eller otillåtet i samhället, utan bara vad jag som kristen ska ha som utgångspunkt i mitt handlande.

Fråga: Jag undrar hur ni kristna tror att världen hade sett ut om gud hade haft upphovsrätten på alla sina skapelser. Tycker ni till exempel att läkare har rätt idag att utföra kloning, eller är alla form av avel otillåten? (E.A.)

Frågan om Gud och upphovsrätten går inte att besvara med utgångspunkt från bibeln. För övrigt förutsätter frågan att Gud inte har upphovsrätten på sina skapelser. Det kanske han har. Dessutom förutsätter den att alla existerande organismer skapades i färdigt skick - och att Gud i så fall skulle ha haft upphovsrätten till varje art. Men eftersom det inte gick till på det viset, så vet jag inte vilka "skapelser" (dvs i vilket utvecklingsstadium) Gud skulle ha haft upphovsrätt till och vad i så fall denna upphovsrätt skulle innebära. Menar du en upphovsrätt som skulle innebära att varje organism var förbjuden att "kopiera" sig själv? I så fall hade ju den första lilla amöban också blivit den sista...

Nåväl, det spelar ingen roll. Upphovsrätt innebär bl a att upphovsmannen har rätt att själv bestämma villkoren för kopiering av hans verk, och eftersom Gud har gjort alla skapade organismer "självkopierande" så innebär det att han som upphovsman redan från början tillåtit "fri kopiering". Så oavsett om Gud har eller inte har upphovsrätt på alla sina skapelser, så är den "fria kopieringen" ett faktum och världen skulle följaktligen i båda fallen se ut precis som den gör.

När det sedan gäller kloning så är inte det - lika lite som rymdforskning - någon fråga som bibeln kan anses säga något specifikt om, och följaktligen finns det inte heller någon särskild kristen uppfattning om det. Åsikterna om kloning varierar helt enkelt från person till person, oavsett vilka församlingar eller samfund de tillhör. Dessutom har det hittills aldrig förekommit någon kloning av människor - och inte heller har väl läkare hittills sysslat med kloning av djur - så frågan är ju på alla sätt hypotetisk.

Det är också viktigt att komma ihåg att kristendomen inte handlar om hur andra människor ska agera, utan den handlar om hur den enskilde troende ska handla i olika situationer. De moraliska riktlinjer som finns i Nya testamentet avser församlingen, dvs de Jesustroende/kristna, inte världen/samhället utanför den kristna församlingen. (Jesu bergspredikan riktar sig till hans efterföljare, och Paulus riktade inte förmaningarna i sina brev till invånarna i Romarriket i allmänhet, utan uteslutande till de troende i församlingarna i Rom, Galatien, Korint, Tessalonika etc.)

Man kan alltså inte applicera Jesu och apostlarnas uppmaningar på samhället i stort och varken förvänta sig eller kräva att det ska styras enligt bibelns normer, utan alla dessa uppmaningar gäller enbart församlingen. Det är något som betonas många gånger både i evangelierna och breven: "Världen är så och så, men ni ska vara..."

Kristendomen säger därför inget om vad som är eller ska vara tillåtet eller otillåtet i samhället, utan bara vad jag som kristen ska ha som utgångspunkt i mitt handlande. Frågan är följaktligen om jag som kristen, ifall jag vore vetenskapsman, skulle anse att det var moraliskt rätt av mig att klona människor.

Min utgångspunkt som kristen är ju Jesu uppmaning till sina efterföljare att "älska sin medmänniska som sig själv" och att "behandla andra så som man själv vill bli behandlad". Med utgångspunkt från det stadium forskningen står på i dag, och med tanke på den bristande kunskap vi har om konsekvenserna för den avkomma som föds genom kloning, så kan jag inte se det som ett uttryck för omtanke om min nästa att utsätta en människa för de risker och följder det kan innebära för henne att bli till genom kloning. Dessutom lever vi ju i en överbefolkad värld och det naturliga sättet att föra släktet vidare är ju mer än tillräckligt, så kloning av människor känns ganska överflödigt.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vad är kristen etik?
Man behöver inte vara kristen för att försöka leva enligt den kristna etiken - det kan även en muslim, hindu eller ateist göra.

Vad gör en troende, praktiserande kristen?
Vad innebär det att vara en troende, praktiserande kristen? Vad gör man?

Hur kan vi leva enligt Guds vilja?
Hur ska en människa kunna leva på det utgivande, osjälviska sätt som Jesus uppmanar till, främst i Bergspredikan? Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur?

Kristen utan kyrka?
Kan man kalla sig kristen även om man inte tillhör någon församling?

Kristet miljöansvar
Finns det något ställe i bibeln som säger något om hur man som kristen bör se på naturen och miljön? Jag tänker närmast på huruvida man som kristen ska engagera sig i miljöfrågor.

Hur kan du vara kristen?
Kristendomen sägs vara emot våld och mord, men genom århundradena har ju kristna dödat för att få andra att bli kristna...

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.