Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför knäppta händer?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag undrar varför man ska knäppa händerna när man ber? (C.W.)

Att man just knäpper händerna när man ber är bara en sedvänja som inte har någon grund i bibeln. På Jesu tid bad man uppenbarligen oftast med händerna uppåtsträckta mot himlen. I dag ser man ofta människor som håller handflatorna mot varandra när de ber. Andra håller samman fingerspetsarna så att fingrarna bildar ett "tak", somliga ber med handflatorna vända uppåt, etc. Det finns alltså lite olika sätt.

Om vi ser på andra kulturer (exempelvis asiatiska) så är det ju vanligt att man hälsar på varandra och bugar lätt med händerna framför bröstet och handflatorna mot varandra. Det är ett sätt att visa vördnad, helt enkelt. Och naturligtvis också ett sätt att samla tankarna genom att inte låta fingrarna och händerna plocka med någonting som kan distrahera.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Ska bönen riktas till Jesus eller Gud?
Jesus var 'Gud i mänsklig gestalt', den som identifierade sig med oss och som vi kan identifiera oss med.

Visste inte Paulus vad Jesus lärde?
Varför säger Paulus i Rom 8:26 att vi inte vet hur vår bön bör vara, trots att Jesus lärde i Matt 6:9 hur man skulle be ("Fader vår").

Bön och bönesvar
Jag skulle vilja ha exempel på bibelställen i Nya testamentet som talar om bön och bönesvar.

Herrens bön: 'Fader vår'
Jag skulle gärna vilja ha "Fader vår" i några olika översättningar, eftersom jag har förstått att det finns lite olika sätt att översätta och tolka den.

Ska kristna få alla böner uppfyllda?
Jesus sade ju "om ni förblir i mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni skall få det". Kan du förklara?

Hur kan Gud höra alla böner?
I dag finns det sex miljarder människor i världen. Hur kan Gud höra alla människors böner?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.