Följ Bibelfrågan på Facebook

Kristendomens samhällssyn

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Vad har kristendomen för syn på kollektivet/gruppen och på samhället? (A.H.)

Kristendomen har ingen speciell syn på vare sig kollektivet eller samhället. Kristendomen är övertygelsen om att Jesus från Nasaret var och är Messias/Kristus som levde, dog och uppstod för att göra det möjligt för alla människor att få evigt liv och som har lovat att en dag återvända för att upprätta Guds rike (Himmelriket) på jorden.

De människor som delar denna övertygelse och har beslutat sig för att acceptera Jesus som sin Herre i dag och i det framtida Gudsriket kallas kristna. Bland dessa finns varierande åskådningar när det gäller samhälle, politik etc. Det som förenar dem är deras tro på Jesus och deras strävan att leva på ett sådant sätt som Jesus förklarade var en förutsättning för att någon människa ska få en plats i Guds rike:

"Älska Gud över allt annat och din medmänniska som dig själv" och "Behandla andra så som du själv vill bli behandlad".

Hur denna strävan sedan kommer till uttryck i de enskilda individernas olika ställningstaganden i sociala frågor varierar från land till land och från tid till tid, men Jesu uppmaningar ovan är det absolut grundläggande i varje kristens resonemang och handlanden, oavsett vad det gäller.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Är kristendomen fri eller styrd?
Är kristendomen en fri eller en styrd religion? Är det en lätt eller svår religion att följa? Hur bör en sann kristen människa leva? Vilka regler och ideal ska en kristen leva efter? Vad innebär detta konkret i den troendes liv?

Vad är kristen etik?
Det talas ofta om kristen etik, men vad innebär det egentligen?

Kristen utan kyrka?
Kan man kalla sig kristen även om man inte tillhör någon församling?

De kristna och bibelns lagar
Varför följer inte kristna lagarna i Moseböckerna? Är det något som Jesus säger som upphäver dessa lagarna? Jag vet att Hebreebrevet talar om det nya förbundet, men så som jag tolkar det nya förbundet så är det bara att vi inte skall slakta djur längre, efteersom Jesus gav det ultimata offret.

Kristendomens grundregler
Har kristendomen några viktiga grundregler?

Räcker det att bara tro?
När jag konfirmerades för två år sedan fick jag lära mig att man uppnår evigt liv bara man tror på Jesus. Men när jag läste NT så säger Paulus att ’tro utan handling är inte värt någonting’ (eller något liknande).

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.