Följ Bibelfrågan på Facebook

Hur och varför konverterar man?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Många 'konverterar på papperet' - dvs man låtsas 'byta' religion (fastän man kanske inte ens är troende) bara för att exempelvis få gifta sig med en person som tillhör den andra religionen.

Fråga: Varför konverterar man? Finns det olika anledningar till att man gör det? Och hur går det till när man konverterar till de olika religionerna? (E.N.)

Att konvertera är detsamma som att övergå till en ny religion från den man ursprungligen haft. En förutsättning för att man ska kunna "byta" religion är följaktligen att man redan tillhör en viss religion.

Det enda riktiga (ärliga) skälet att konvertera är att man har blivit övertygad om att en viss religion är sann och vill ansluta sig till den officiellt (för att delta i det religiösa livet, gudstjänster etc).

Sedan finns det många som "konverterar på papperet" - dvs personer som ibland inte ens är troende, men låtsas byta religion bara därför att det är ett krav för att man exempelvis ska få gifta sig med en person som tillhör den andra religionen. Men det är som sagt ingen riktig konvertering, eftersom de i verkligheten inte alls har blivit övertygade om sanningen i den andra religionen, utan skälen enbart är rent praktiska.

Exakt hur konverteringen (anslutningen till den nya religionen) går till skiljer sig mellan olika religioner. En kristen kyrka blir man medlem i genom att låta döpa sig i en församling.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Varför blev människor kristna?
Det enda skälet till att bli kristen - och förutsättningen för att kunna bli det - var då liksom nu att man övertygats om att snickaren Jesus från Nasaret var Kristus.

Varför välja Gud nu?
När Gud kallar oss till tro och öppnar våra ögon för sanningen, då är avgörandets stund för vår del. Från den stunden är vi ansvariga för våra handlingar.

Vad är meningen med dopet?
Enligt de flesta kristna är man inte kristen om man inte är döpt. Hur kommer det sig att dopet har så stor betydelse?

Varför är kristna så negativa mot andra religioner?
Ofta hör man kristna företrädare tala illa om andra religioners tro (gärna new age) men sällan eller aldrig hör man de med annan tro tala illa om kristen tro.

Döpte Jesus någon?
Dopet är ju en viktig ceremoni i den kristna församlingen. Men berättar Bibeln någonstans att Jesus någonsin döpte någon?

Regler inom kristendomen
Vilka regler är det som gäller inom kristendomen och var kommer de ifrån?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.