Följ Bibelfrågan på Facebook

Vattnet i 'kopparhavet'?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Det hebreiska ord som översätts med 'rymma' kan avse antingen en behållares rymd eller den mängd den faktiskt innehåller.

Fråga: Hur mycket vatten rymde Salomos 'hav' egentligen? GT ger olika uppgifter. Enligt Kungaboken rymde det 2000 bat och enligt Krönikeboken 3000 bat. (R.G.)

Kopparhavet utanför Salomos tempel bör, enligt de beräkningar som gjorts av "jätteskålens" utförande med utgångspunkt från de mått som anges i bibeln, ha rymt 3000 bat (drygt 60 000 liter) vatten, så som anges i Krönikeboken.

Kungabokens uppgift om 2000 bat vatten (drygt 40 000 liter) kan vara ett skrivfel, men den kan lika gärna avse hur mycket vatten kopparhavet brukade innehålla. Det hebreiska ord - kol - som översätts med "rymma", kan avse antingen a) en viss behållares rymd eller kapacitet, eller b) den mängd en behållare faktiskt innehåller.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Tempelpelarna Jakin och Boas
Jakin och Boas var namnen på de två höga pelare som Israels kung Salomo lät resa på vardera sidan om ingången till templet.

Var finns stentavlorna med tio Guds bud?
Har man hittat stentavlorna med de tio budorden och var de i så fall finns förvarade någonstans?

Var finns förbundsarken?
Var finns förbundsarken i dag? Har någon hittat den? Finns den rentav på något museum?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.