Följ Bibelfrågan på Facebook

Officeren Kornelius i Caesarea

Bibelfrågan: Frågor och svar

Med tanke på hur många romerska officerare som vistades i Palestina vid den här tiden, är det ytterst osannolikt att det skulle röra sig om samma person.

Fråga: I artikeln "Vad hände sedan med Petrus" stod det att "den förste ickejude som lät omvända sig var officeren Kornelius i den romerska kolonins huvudstad Caesarea". Är det i själva verket Marcus Cornelius Scipio, samme officer som bad Jesus att bota hans tjänare men ansåg att han inte var värdig att ta emot Jesus i sitt hem? (B.N.)

Det finns ingen uppgift i bibeln om att officeren - en centurion/hövitsman (ungefär motsvarande kaptens grad) - i Kapernaum som bad Jesus bota hans tjänare (Matt 8:5-13) skulle ha hetat Marcus Cornelius Scipio. Han omnämns enbart som "en officer".

Den Kornelius i Caesarea, som nämns i Apg 10:2, var också hövitsman, men med tanke på hur många romerska officerare som vistades i Palestina vid den här tiden, är det nog ytterst osannolikt att det skulle röra sig om samma person. Särskilt som det alltså inte ens finns något som säger att de skulle ha haft samma namn.

Thor-Leif Strindberg


Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.