Följ Bibelfrågan på Facebook

Varför korsade Israel sina armar?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Kan ni hjälpa mig med förklaring kring texten i 1 Mos 48 om hur Israel välsignar Josefs söner, Efraim och Manasse. Varför korsar Israel sina händer? Finns det någon innebörd i texten som har betydelse idag? Jag tror att Gud vill säga något i sitt ord men jag förstår inte vad jag läser. (M.E.)

När Jakob/Israel (enligt berättelsen i 1 Mos 48) skulle välsigna sina barnbarn, Josefs äldsta söner, förklarade han att de här två pojkarna - som vid det här tillfället var i 20-årsåldern - var som hans egna söner och skulle räknas som det. Så till skillnad från Jakobs övriga barnbarn blev Efraim och Manasse två självständiga stammar liksom Israels övriga söner (pojkarnas farbröder). Och när landet delades upp mellan israeliterna fick både Efraim och Manasse självständiga landområden.

I vanliga fall välsignade man den förstfödde först genom att lägga högra handen på hans huvud. Texten kan lätt ge ett intryck av att Israels dåliga syn gjorde att han välsignade fel son, men han visste mycket väl att han lade sin högra hand på Efraims huvud fastän denne inte var den förstfödde (vers 19). Det var en helt medveten handling.

Det var inte heller så att han ville att Efraim skulle bli ett större folk än Manasse och att det var hans välsignelsehandling som åstadkom detta. Det fanns inget skäl för Jakob att vilja något sådant och en välsignelse är ingen magisk handling som åstadkommer vare sig det ena eller andra resultatet. En välsignelse är en önskan om välgång och Guds beskydd.

Skälet till att han valde att lägga sin högra hand på den yngre broderns huvud var helt enkelt att han visste att den pojkens ättlingar skulle bli det större folket. Och eftersom han även samtidigt ville ge Manasse sin välsignelse, blev det helt naturligt så att han korsade armarna och sträckte vänster arm över den högra. Det var enda möjligheten eftersom Josef hade ställt sin förstfödde Manasse till höger sett från Israels håll (i tro att farfadern skulle välsigna honom först med sin högra hand) och Efraim till vänster.

Det är alltså inget underligt eller symboliskt med detta. Däremot var Israels handling profetisk eftersom framtiden skulle visa att Efraims stam faktiskt blev den dominerande och namnet Efraim till och med blev en synonym för det nordliga riket (Israel) efter det israelitiska folkets uppdelning i två riken, nordriket Israel (tio av stammarna) och sydriket Juda (två stammar).

I sammanhanget kan det också nämnas att när Jakob välsignat sina båda barnbarn tillade han: "I dig skall Israel välsigna och säga: Gud skall göra dig lik Efraim och Manasse." Därför välsignar judarna än i dag sina söner med just de orden.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur gammalt är Israel?
För 3000 år sedan grundade Israels 12 stammar ett rike i Kanaans land - den kustremsa vid Medelhavet som enligt Guds löfte skulle tillhöra Abrahams ättlingar israeliterna i evighet .

Varför blev just judarna Guds utvalda folk?
Hur kommer det sig att Gud valde just judarna bland alla människor på jorden att bli hans egendomsfolk? Var det några särskilda egenskaper eller religionen eller något annat som gjorde att han utsåg just dem?

Varför talar bibeln om Juda OCH Israel?
Det som bibeln kallar Israels folk (eller 'Israels barn') är de 12 stammar som var ättlingar till patriarken Israel, som från början hette Jakob.

Var abraham jude?
Abraham bodde ju i Ur i Mesopotamien. Var han verkligen jude?

Israels försvunna stammar
Jag har hört talas om vad som kallas "Israels försvunna stammar". Är det judarna som bor runtom i världen som man menar då?

Bodde judarna i Israel?
Var i bibeln står det att judarna bodde i ett land som heter Israel?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka bland svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.