Följ Bibelfrågan på Facebook

Har någon kvinna blivit korsfäst?

Bibelfrågan: Frågor och svar

Fråga: Jag undrar om någon kvinna har blivit korsfäst likt Jesus i ett bibelskt perpektiv? (M.F.)

Korsfästelse var en väldigt vanlig romersk avrättningsmetod under en period som vara mellan (cirka) 400 f Kr till 400 e Kr. Under den tiden avrättades troligen hundratusentals människor genom att spikas upp på kors. Bland dem fanns det säkert en del kvinnor - exempelvis bland de 6000 anhängarna till Spartacus som korsfästes utanför Rom år 71 f Kr, bland de 2000 överlevande från belägringen av Tyrus som Alexander den Store lät korsfästa, liksom bland de många judar som torterades och korsfästes i amfiteatern i Alexandria som underhållning för stadens invånare under Caligulas regeringstid (37-41 e Kr).

Ett fall som finns omnämnt i litteraturen där enbart kvinnor korsfästes var då den judiske rabbin Simon ben Shetah i egenskap av ordförande för Stora rådet cirka 100 år före vår tideräknings början lät avrätta 70 eller 80 häxerianklagade kvinnor i staden Askelon.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Måste Jesus korsfästas?
Fanns det inget annat sätt för Jesus att återknyta kontakten mellan människor och Gud än att dö på korset?

Hur många spikar korsfästes Jesus med?
Med hur många spikar korsfästes Kristus? Enligt ortodox tradition korsfästes Kristus med fyra spikar, dvs en för var hand och en för var fot, medan den katolska kyrkan avbildar Kristus med tre spikar.

Korsfästes Jesus på en påle?
Går det att utläsa ur Bibeln om Jesus blev uppspikad på ett kors eller en stolpe utan nån tvärslå, som en del påstår? Finns det några andra skrifter eller traditioner eller fynd som kan ge klart besked?

Uppfann Gud korsfästelsen?
När bestämde Gud att hans son Jesus skulle dö på ett kors? Och varför just på ett kors? Har det ett starkt symbolvärde i sig?

Fanns det en tvärslå på Jesu kors?
Vet man med säkerhet att romarna använde en tvärslå i sina korsfästningar? Finns det dokumenterade bevis för att detta och i såna fall, att det hade börjat redan vid jesu död? Har du dokumenten för detta också?

Judarna och Messias
Judarna i allmänhet har aldrig kunnat se Jesus som uppfyllelsen av de gammaltestamentliga profetiorna om den kommande gudakonungen.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.