Följ Bibelfrågan på Facebook

Bibliskt stöd för korstågen?

Bibelfrågan: Frågor och svar

I alla tider har det utförts fruktansvärda grymheter i kristendomens namn - av korstågsriddare, conquistadorer och häxbrännande präster...

Fråga: Jag är en vänligt sinnad själ som undrar var i bibeln finns det stöd för de hemska korstågen? (D.E.J.)

Det finns absolut inget stöd för korstågen någonstans i bibeln. I alla tider har människor som kallat sig kristna både dömt sin nästa till döden och utan att tveka utbildat sig till att ta livet av sin nästa, och det har utförts otaliga fruktansvärda grymheter i kristendomens namn - av korstågsriddare, av conquistadorer och av häxbrännande präster - men det rubbar inte Guds ord.

Enligt Guds ord är det alltid ett brott mot hans vilja när vi tar oss rätten över liv och död, när vi självsvåldigt dödar en människa och utplånar ett liv som Gud har gett. Livet är en gåva från Gud. I grund och botten är det något av Gud själv, eftersom Gud är liv och allt liv är av Honom. Livet i oss är en del av Gud - Guds "andedräkt". Den ende som har makt och rätt att råda över människans liv och död är Gud.

Guds vilja, Guds lag, är densamma även om inte vi lydde eller lyder den. Med andra ord: Mord är och förblir mord även om det är sanktionerat av samhälle, politiker och prästerskap och utförs av statsanställda bödlar - i fängelser eller på slagfält. Att dräpa är att dräpa även om vi lever i en kultur där dräpandet är accepterat.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Hur många har kristendomen dödat?
Många påstår att kristendomen dödat fler än Hitler och Stalin. Men hur sant är det egentligen? Finns det några beräkningar på hur många som kristendomen har dödat?

Hur kan du vara kristen?
Kristendomen sägs vara emot våld och mord, men genom århundradena har ju kristna dödat för att få andra att bli kristna...

Godtar Gud dödande?
Finns det något stöd för kristen etik i bibeln, eller är Gud en pragmatiker som godtar dödande om det leder till en bättre värld.

Konvertering under hot
Vad finns det för logik i de tvångsomvändelser som kyrkan har sysslat med i alla tider?

Kan man välja att tro eller inte tro?
Vad vi tror på avgörs av våra personliga förutsättningar, vår uppväxt, vilken uppfostran vi fått och vilken miljö vi lever i. Men då det gäller tron på Guds ord avgörs det främst av en sak.

Finns det rättfärdiga krig som Gud tillåter?
Är det på inga villkor okej att föra krig även om syftet är att sätta stopp för folkmord, slaveri och andra grymheter och det inte går att stoppa förövarna med hjälp av ord och diplomati?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.