Följ Bibelfrågan på Facebook

Halalslakt och avgudaoffer

Bibelfrågan: Frågor och svar

I dag förekommer inga djuroffer inom judendomen - och inom islam har det aldrig förekommit.

Fråga: Jag är kristen och följer det som står i Apg 15, alltså att det enda vi behöver avhålla oss från är avgudaofferkött, blod och otukt. Och i 1 Kor 10:18-22 säger han att man får gemenskap med demonerna om man äter avgudaofferkött! Förut har vi inte behövt tänka på avgudaofferkött eftersom det inte funnits i Sverige, men numera finns det ju halalslaktat kött här. Det äter jag inte. Inte heller blodmat. Nu har jag hört att vissa kristna inte bryr sig om detta bibelställe utan äter både blodmat och avgudaofferkött. Det förklarar de med att Paulus på andra ställen säger att vi är fria att äta vadsomhelst, att vi kan följa våra samveten och äta vad vi vill, även avgudaofferkött. Det är ju sant, men hur kan han säga det när det inte stämmer med vad som står i Apg 15?

På Paulus tid förekom djuroffer inom många religioner, liksom inom judendomen. När djuret hade offrats till guden åt man köttet, vilket innebar en gemenskap med altaret och guden/avguden. Detta var en sed som förekom hos många folk, även bland israeliterna.

Uppmaningen i Apostlagärningarna 15 (som för övrigt riktar sig just till omvända hedningar), att man skulle avhålla sig från avgudaofferkött, var just att man inte (längre) skulle delta i de hedniska offermåltiderna i avgudatemplen, eftersom detta ju ofrånkomligen innebar en gemenskap med hedningarnas avgudar. Däremot behövde man som kristen inte bry sig om huruvida det var avgudaofferkött man köpte i köttboden (1 Kor 10:25) eller om man blev bjuden på offerkött hos någon ickejude (1 Kor 10:27), utan som kristen kunde man äta allt (utom naturligtvis det som Guds ord förbjöd).

I dag förekommer emellertid inga djuroffer inom judendomen - och inom islam har det aldrig förekommit - och följaktligen är det inte heller möjligt att delta i några offermåltider (eller ens köpa offerkött i affären).

Halal- respektive kosherslakt (den muslimska och den judiska slaktmetoden) har ingenting med offer att göra, utan är bara det krav som religionerna kräver för att djur som slaktas ska betraktas som rituellt ”rena” och godtagbara som föda.

De båda slaktmetoderna är i stort sett likadana. De innebär att djuret skäktas - man skär av halspulsådern och tömmer djuret på blod, eftersom ”livet finns i blodet” och detta inte ska förtäras.

Före slakten ska också - både vid halal- och kosherslakt - en religiös ritual utföras. Islam kräver att Guds namn (”allah” på arabiska) uttalas över de djur som ska slaktas, och judendomen kräver att den som utför slakten uttalar en välsignelse av Gud (”elohim” på hebreiska).

Du behöver alltså absolut inte avstå från vare sig kosher- eller halal-slaktat kött. Ingetdera har med avgudaoffer att göra. Och vi - liksom de kristna på Paulus tid - kan äta allt kött som Gud tillåter oss att äta, utan att bekymra oss.

Enda skälet att avstå från halal- eller kosherslaktat kött är om man anser att dessa slaktmetoder innebär att djuret utsätts för mer lidande än genom de metoder som används inom vanliga svenska slakterier. Min personliga uppfattning är emellertid att både kosher- och halalslakt - förutsatt att den genomförs med hjälp av elbedövning före skäktningen (vilket islam tillåter, men tyvärr inte judendomen) - tvärtom innebär mindre stress och lidande för djuren än de gängse slaktmetoderna.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Judar, muslimer, kristna och griskött
Även i dag finns det många kristna som undviker att äta sådant som Gud i bibeln har förklarat olämpligt som föda.

Rena och orena djur
I en syn fick Petrus se hur en jättestor linneduk fylld med alla sorters vilda djur sänktes ner från himlen.

Är det fel att njuta?
Är njutning något vi bör undvika? Det är ju något man gör för att tillfredsställa sitt ego, och det är väl meningen att vi ska utplåna vårt ego och bli ett med Kristus?

Gamla testamentets lagar
Vilken betydelse har Gamla testamentets stadgar och bud i dag? Är det gamla förbundets lag en evig lag?

Var Jesus vegetarian?
Kött var inte särskilt vanligt i kosten på Jesu tid, utan det var något man åt vid högtidliga tillfällen, vid fester och religiösa högtider.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.