Följ Bibelfrågan på Facebook

Judar, kristna och koshermat

Bibelfrågan: Frågor och svar

När kristendomen spred sig och kom att omfatta även ickejudar, ansågs det att de inte behövde följa de restriktioner i fråga om mat som judarna följde.

Fråga: Varför äter kristna griskött när inte judarna gör det? Varför äter inte kristna koshermat? (N.)

De första kristna åt koshermat och undvek följaktligen bland annat griskött. De första kristna var nämligen judar. Det enda som skilde dem från alla andra judar var att de var övertygade om att snickaren Jesus bar Josef från Nasaret var den Messias ("Kristus" är inget annat än det grekiska ordet för Messias) som de gamla israelitiska profeterna lovat skulle komma. Följaktligen fortsatte de naturligtvis att följa de bestämmelser rörande "ren" och "oren" mat som Gud gett deras förfäder flera tusen år tidigare.

När sedermera kristendomen spred sig och kom att omfatta även ickejudar, ansågs det att de inte behövde följa de restriktioner i fråga om mat som judarna följde och följer än i dag. Det fanns emellertid - och finns fortfarande - många kristna som följer dessa matbestämmelser, därför att man menar att Gud gav dem till mänskligheten som helhet (helt enkelt därför att vissa djur inte var lämpliga som människoföda) och inte bara till hebreerna (israeliterna).

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Gamla testamentets lagar
Vilken betydelse har Gamla testamentets stadgar och bud i dag? Är det gamla förbundets lag en evig lag?

Judar, muslimer, kristna och griskött
Skälet till att judar inte äter fläsk är att Gud en gång i tiden förklarade ett antal djur som 'orena' och därför otjänliga som föda.

Rena och orena djur
I en syn fick Petrus se hur en jättestor linneduk fylld med alla sorters vilda djur sänktes ner från himlen.

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv din fråga i en kort mening eller ange ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@telia.com så får du svar via e-mail.Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.