Följ Bibelfrågan på Facebook

Ger stort förstånd större ansvar?

Fråga: Jag funderar över om Gud ställer högre krav på den som har stort förstånd än den som har ett klent förstånd. Kommer den med stort förstånd att få stå till svars för mer? (C.E.)

Svar: Ingen människa kan klandras för vad hon gör av okunnighet, om hon inte inser att det hon gör är fel. (Jesus bad ju till exempel Gud förlåta dem som korsfäste honom, "för de förstår inte vad de gör".)

Ett bristande förstånd kan alltså vara en "ursäkt" för ett felaktigt handlande. Samtidigt är det så att Gud har gett oss alla ett samvete, så även om ett bristande förstånd gör att vi inte rent intellektuellt inser vad som är rätt och fel, så säger vårt samvete - oavsett om vi är kristna eller ej - mycket om hur vi bör leva och vara. Om vi då dessutom har ett stort förstånd och mycket kunskaper och följaktligen "förstår vad vi gör" , så ställs det tveklöst större krav på oss.

Thor-Leif Strindberg


Läs även följande svar:
Vänta med att 'säga ja' till Gud
Hur länge kan man vänta med att 'säga ja' till Gud. Spelar det någon roll om man gör det som ung eller gammal?

Hur ska en kristen leva?
Var i bibeln står det hur man ska leva ett liv som Gud vill att man ska leva?

Räcker det att bara tro?
När en människa har verklig tro så kommer den ofrånkomligen till uttryck i handlingar som är i harmoni med denna tro.

Vad är kristen etik?
Det talas ofta om kristen etik, men vad innebär det egentligen?

De andliga nådegåvorna
Hur många andliga nådegåvor finns?

Villkoren för evigt liv
Vad krävs det för att vi ska kunna få evigt liv?

Sök svar på fler frågor:
Här kan du söka i mer än 1000 artiklar med svar på flera tusen frågor om bibeln, kristendom, teologi, kyrkans historia etc. Skriv in ett eller flera relevanta sökord i rutan här nedan.


Om inte svaret finns i Bibelfrågans arkiv, är du välkommen att sända din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via e-mail.


Copyright © Bibelfrågan

Du kan använda material från denna webbplats för personligt bruk.
Var vänlig läs FAQ för detaljer om citat, referenser etc.